CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

Jistě vám neuniklo, že od počátku letošního roku platí hlavní část důchodové reformy, která přináší zásadní změny v důchodovém systému. Stojí na třech samostatných pilířích, zjednodušeně řečeno třech různých zdrojích příjmu v penzi. Zavádí dobrovolné spoření v nových penzijních fondech (druhý pilíř), současně mění i dosavadní systém penzijního připojištění se státním příspěvkem (třetí pilíř). Pojďme se ale na jednotlivé pilíře důchodové reformy podívat trochu detailněji.

První pilíř – státní penze

Jedná se o současný průběžný systém financování penzí, do kterého pracující formou důchodového pojištění odváděného z hrubé mzdy platí, a důchodci (dříve pracující, kteří do systému přispívali před tím) z něj čerpají. Samostatně je tento systém již ale nevyhovující (dlouhodobě finančně neudržitelný), zejména kvůli narůstajícímu počtu důchodců a ubývajícímu počtu aktivně pracujících obyvatel.

Druhý pilíř – důchodové spoření

Nevýhody prvního pilíře má řešit pilíř druhý. Účastníci II. pilíře si mohou vyvést 3% z hrubé mzdy z I. pilíře důchodového systému na svůj osobní důchodový účet ve II. pilíři za předpokladu, že si další 2% z hrubé mzdy přidají jako vlastní příspěvek.

Penzijní společnosti nabízejí svým účastníkům čtyři typy důchodových fondů (stanoveno legislativou), které se liší svou investiční strategií, od konzervativní varianty po variantu riskantních investic. Každý účastník si tak může zvolit svou vlastní investiční strategii a rozložit své prostředky do více důchodových fondů.

Tento pilíř však přináší také řadu nevýhod.

Po vstupu do systému důchodového spoření (II. pilíře) není po celou dobu spoření až do dosažení důchodového věku možné ze systému vystoupit.

Zmíněné tvrzení je sice pravdivé a také značně mezi veřejností rozšířené. Není však úplné. K výplatě penze vám samotné dosažení důchodového věku stačit nebude. Musíte splnit ještě další podmínku, kterou je minimální počet let spoření (pojištění). Aktuálně je to 25 let. Této více či méně zatajované podmínce se věnuje na svém blogu také známá ekonomka Markéta Šichtařová.

Pokud splníte veškeré podmínky pro výplatu svých celoživotních úspor, můžete si vybrat formu výplaty. Klient se může rozhodnout mezi doživotní výplatou důchodu nebo pravidelnou výplatou na dobu určitou.

Třetí pilíř – doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je finanční produkt, který od 1.1.2013 nahradil původní penzijní připojištění se státním příspěvkem. Vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření mezi účastníkem a penzijní společností.

Účastník má možnost získat ke svému příspěvku také státní příspěvek. Ten se odvíjí od výše vlastního příspěvku účastníka. Pro nárok na státní příspěvek musí být minimální měsíční vklad účastníka 300 Kč. Na spoření může klientovi přispívat i jeho zaměstnavatel. Vklady zaměstnavatele také stát daňově zvýhodňuje.

Účastníkem doplňkového penzijního spoření se nemůžete stát pokud již máte sjednanou smlouvu penzijního připojištění uzavřenou před 1.12.2012. Není však čeho litovat, tyto původní smlouvy jsou pro účastníka zpravidla výhodnější.

Vklady jsou investovány do účastnických fondů různé investiční strategie podle volby klienta. Spoření je celkem variabilní a klient v průběhu platnosti smlouvy může měnit výši svého měsíčního příspěvku. Nebo spořící smlouvu může dokonce v případě nutnosti předčasně ukončit.

Po dosažení důchodového věku klienta získává možnost výplaty svých celoživotních úspor u penzijní společnosti formou penze na dobu určitou nebo formou doživotní penze od životní pojišťovny, kterou si pro výplatu penze zvolí.

Spořit na důchod ano či ne?

Odpověď je jasná. Na důchod si určitě spořte! Zbývá jen odpovědět na otázku jakým způsobem. Pokud máte smlouvu o penzijním připojištění uzavřenou před 1.12.2012, máte možnost spořit prakticky ideálním způsobem. Tuto smlouvu určitě zbytečně předčasně nerušte. Méně vhodnou alternativou je novější podoba tohoto druhu důchodového spoření a tím je třetí pilíř a jeho doplňkové penzijní spoření. Druhý pilíř je značně diskutabilní a nelze jej jednoznačně doporučit!


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)