CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

V návaznosti na náš poslední článek, který u vás vzbudil velký zájem pozornosti a věnoval se možnosti vymazání z registru dlužníků, poskytneme podrobnější informaci jak postupovat. Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup není univerzální a ani univerzální být nemůže. Chceme poradit především lidem, kteří jsou v registrech dlužníků neprávem, omylem nebo nedorozuměním. Například o svém dluhu nevědí, protože veškerá korespondence s upomínkami chodí na adresu, na které se již nějaký čas nezdržují.

Chceme poradit také lidem, kteří se do registru dlužníků dostali vlivem špatné komunikace například s mobilním operátorem, který je kvůli nezaplacené faktuře ve výši několika stovek nechal zapsat do registru dlužníků. Takže pokud máte skutečné dluhy nebo máte na své jméno vedeno několik úvěrových smluv, které řádně nesplácíte, uvedený postup pro vás není.

Uhraďte dlužnou částku

Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud víte, že v registru dlužníků figuruje vaše jméno, měli byste mít také informaci, jaká společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce. Pokud dlužíte pouze několik stokorun za zapomenutý telefonní účet, věříme, že jeho úhrada nebude větší problém.

Zrušte smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila

Druhým krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je rozvázání smluvního vztahu se společnosti, která vás do registru vložila. Tento krok je důležitý, protože společně s výpovědí odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti udělili při podepisování smlouvy. Samotným vypovězením smlouvy však nedojde k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto je nutné tak učit zvlášť. V závěru si uvedeme vzor.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Posledním krokem je samotné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opět ale připomínáme, že pro tento krok je nutné splnit oba předešlé kroky, tj. uhradit dlužnou částku a zrušit smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila. Tento třetí krok je tedy jakási formalita, která však výmaz z registru dlužníků urychlí. Existují totiž případy, že i po řádném uhrazení dluhu zůstávají data v registrech ještě další 3 roky. Proto po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme o tomto kroku informovat také příslušný registr dlužníků.

Vzor žádosti

Vaše Jméno Příjmení
Vaše Adresa
Vás telefon a e-mailová adresa

Název společnosti (která vás do registru vložila)
IČ společnosti
Adresa společnosti

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa (dále jen Společnost) dále nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků).

Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. S pozdravem

V …    Dne  …    podpis

Aktualizováno 4.8.2014
Registr SOLUS bude pravděpodobně vyžadovat ověření Vaší totožnosti, což můžete provést jedním z těchto způsobů:
1) dopis s úředně ověřeným podpisem;
2) zpráva elektronického pošty (nebo dopis) ověřená uvedením kódu SIN, pokud Vám byl přidělen;
3) ověření Vaší totožnosti na obchodním místě členské společnosti, která Vás do registru zařadila.

Aktualizováno 1.10.2014

Příklad z praxe I.

V rámci aktualizace uvádíme jeden praktický příklad od našeho čtenáře Jirky, který se o své zkušenosti podělil v komentářích pod článkem (např. zde, zde a zde). Jelikož víme, že všechny komentáře čte jen minimum z vás a myslíme, že právě tento je jeden z těch nejpřínosnějších, přidáváme ho přímo do článku, aby nezapadl. Jirkovi děkujeme.

Zde je můj postup jak jsem postupoval:
když jsem zjistil, že mi banka nedá úvěr, že jsem v registrech, tak jsem ihned obeslal všechny registry se žádostí o výpis, to již doporučuji udělat všem, ještě než si dají žádost o úvěr. Takže tahle sranda Vás přijde cca na 280,- Solus (přišel do 14 dnů), Expres výpis z CNCB a CBCB ten vás přijde cca 2×250,- (ten dorazil do 5 dnů, obyčejný zasílal kolega a dorazil ze 21 dnů).

Potom, co jsem zjistil, od jakých společností jsem v registrech, jsem těmto společnostem zaslal odvolání souhlasu, které je uvede zde. Pouze jsem zde na radu hodně dobrého právníka uvedl přímo z jakých registrů chci od nich záznam vymazat, dále a to je hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal:
„Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“
1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)
2) ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

Za druhé zašlete „sdělení o odvolání souhlasu a žádost o výpis po výmazu negativního zápisu a historie“.
Tímto dopisem Vám oznamuji, že dne … byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost … je povinná z Vaší databáze odstranit veškeré mé údaje, které Vám v minulosti poskytla, tímto Vás žádám o kontrolu zda výše uvedená společnost Vás informovala o této skutečnosti, že veškeré údaje které Vám o mé osobě poskytla mají být z Vaší databáze odstraněny, včetně veškeré historie platební morálky.

Dále Vás žádám, aby jste neprodleně provedly výmaz veškerých informací a zápisů, provedených společností T-Mobile Czech Republic a.s. a zaslaly nový výpis, který tyto informace již neobsahuje. Pro tento účel přikládám ověřenou žádost o výpis a kopii dopisu zaslaného na společnost … . V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte na mobilním čísle ….

Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:
ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

K tomuto dopisu přiložte kopii odvolání souhlasu (nemusí být ověřená) a vyplněnou ověřenou žádost o výpis z registrů.
V případě Solusu Vám pravděpodobně přijde do několika dnů, že negativní zápis odstranili, ale historii ne, ta by zde již neměla figurovat až po 1. následujícího měsíce a opět by Vám měl Solus napsat, že vedení historie pozbývá platnosti a veškeré záznamy byly odstraněny.

Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

Aktualizováno 11.2.2016

Příklad z praxe II.

V rámci další aktualizace přinášíme další příklad z praxe jednoho z našich čtenářů, který se o svou zkušenost podělil v komentářích pod článkem.

Jak jsem slíbil v komentáři, celý proces mám aktuálně za sebou a podělím se tedy o své zkušenosti, z nichž tu něco bylo řečeno, ale něco také ne 🙁

Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele. Postupoval jsem dle návodu v úvodu článku a byl jsem úspěšný. Kontaktoval jsem SOLUS – vymazáno, CNCB – rovněž vymazáno. CBCB nejde vymazat (ale tam nemám špatné záznamy – pro ty kteří mají, 4 roky to tam banky drží, bez možnosti odvolání).

Z běhání po SOLUSU a CNCB jsem zjistil, že i přesto, že je od 1.2.2016 novela zákona, která přesně upravuje registry, tak stejně zatím zaujímají stanovisko, jak budou postupovat – na CNCB mi přímo řekli, že prozatím budou údaje vymazávat (dle postupu v úvodu článku) a to především z důvodu, že novela zákona o ochraně spotřebitele je v rozporu s dalšími zákony, takže když by odmítli údaje vymazat, pak by postupovali v souladu se spotřebitelským zákonem, ale v rozporu s jiným (ten si nepamatuji). Takže jistá naděje tu je i po novelizaci.

K NEKALÝM PRAKTIKÁM ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

Zejména Cetelem je dost neseriózní s datem splatnosti – přímo můj příklad – vzal jsem si fotoaparát v Alze. Zde mi řekli, že den splatnosti bude 15 den v měsíci – já jim řekl, že 15 mi chodí výplata – oni, že si ten den můžu v Cetelemu změnit. Při první splátce jsem volal do Cetelemu, kde mi sdělili, že to NEJDE! Ale, že pokud do konce měsíce peníze zašlu – do žádných registrů nepůjde jakýkoliv záznam. Už mi jaksi ale neřekli, že připsání částky k úvěrovému produktu je 5 pracovních dní. Takže když zašlete částku třeba 26 v měsíci a je to pátek, už to nestihnete a částka bude připsána např. až 1. následujícího měsíce a v tu chvíli Cetelem odesílá údaj do registru. Takovýmto nedopatřením jsem tam měl asi 8 záznamů a tudíž jsem byl velice problémový…
Doporučuji všem splácet raději první splátky dvě a pak postupně s předstihem.

Novela zákona o ochraně spotřebitele je např. zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20160201#cast5

Zejména odst.(3)
Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

Výklad tohoto ustanovení je docela sporné – jak jsme si zvykli v naší zemi, co vzejde ze sněmovny – myslel jsem si, že v případě dluhu Vás poskytovatel úvěru bude muset upozornit, že v případě dluhu Vás zavede do registru, ale po opakovaném přečtení tohoto ustanovení si tím nejsem jist…

No jsem rád, že to mám celé za sebou, neboť jsem splácel jen pár dnů po splatnosti a kvůli tomu jsem mohl být potrestán 3 roky nedostáním úvěru u žádné banky. Je to opravdu nepříjemné, ale je to za mnou. Díky zde diskutujícím správci a přeji všem vše nej v roce 2016 a především pevné nervy a trpělivost při zařizování těchto zbytečně nepříjemných věcí. Mějte se tu fajnově…

170 komentářů: “Žádost o vymazání z registru dlužníků”


 1. Mirka:

  Dobrý večer, před 10 lety jsem si brala půjčku od společnosti Home credit. Nikdo mne již tehdy nekontaktoval a já půjčku nesplácela. Před třemi lety jsem žádala u své banky o kreditní kartu, která mi byla zamítnuta z důvodu evidence v registru Solus. Dle právníka je již dluh promlčen. Ráda bych věděla zda můžu žádat o výmaz z registru v tomto případě. Děkuji

  Edit admin:
  Registry dlužníků jsou právě proto, aby banky měly informace, kdo řádně splácí a kdo ne. Bez urážky, ale pokud spoléháte na to, že předcházející půjčka je promlčená, tak já bych Vám nepůjčil ani korunu. Jste pro mě nedůvěryhodný klient.
  Pokud Vám právník radí, že je Váš dluh již promlčen, tak ať Vám poradí i s tímto problémem.
  Uznávám, že některé zejména nebankovní společnosti mají skoro až lichvářské úroky (teď nyní nenarážím na zmiňovaný Home Credit), ale když už se jednou sama pro půjčku svobodně rozhodnete, měla byste jí splatit!

 2. Mirka:

  Děkuji za odpověď. Ale nebyl úmysl nesplácet půjčku a ani se tomu nebráním. Vždycky jsem své dluhy hradila a včas. Bohužel tato situace nastala a já se jí dozvěděla náhodou. Pokud bych banku o něco nežádala asi bych to nevěděla dodnes. Mirka

 3. David:

  Dobrý den, před léty jsem byl v manželství a měly jsme společnou Hypotéku. Nastal rozvod a dlouho jsme ani já ani ex neplatily a daly nás do registru dlužníku je to registr CBCB. Po rozvodu a vyrovnání majetku byla nucena ex vše uhradit a dluh splatit. Já z bankou ukončil smlouvu a odešel k jiné Bance. Je to něco málo přes dva roky co je vše uhrazeno a nikde nic nedlužím ale jsem evidován v registrů. Při dotazu na CBCB jestli je možné se nechat vymazat mi bylo zděleno že budu vymazan za dva roky že doba evidence je 4 roky. Existuje možnost to urychlit nebo se tomu nějak postavit a být úspěšný jako u registru Solus? Za radu odpověď předem děkuji.

  Edit admin:
  Bohužel neznám způsob jak výmaz z registru CBCB urychlit, myslím, že ani neexistuje.

 4. Klára:

  Dobrý večer, děkuji mockrát za váš návod. Postupovala jsem přesně dle instrukcí a byla jsem úspěšná. Mé registry jsou nyní bez záznamu. Jen díky vašemu návodu jsem přesně věděla co a jak dělat. Ještě jednou velké díky 🙂

  Edit admin:
  Děkujeme za pochvalu, potěšila nás 🙂

 5. Jan:

  Dobrý den,

  udělal jsem vše podle návodu a společnost jenž mě dala do registru mi napsala že mě ihned po příchodu dopisu vymazala z registru a nechala z anonymnit moje udaje ve sme databázi.

  Jsem tedy vymazán nebo mam ještě poslat žádost na Solus a CNCB ??

  Edit admin:
  Jistotu, že již v registru nejste, Vám dá jedině výpis. Pokud společnost příslušné registry nekontaktovala, musíte to udělat Vy.

 6. Jan:

  Dobry den,
  dnes mi prisel dopis z CNCB ze jsem vymazan. Prijde dopis i ze Solusu?? Vse sem poslal s overenymi podpisy, nevim tedy jestli zazadat o vypis nebo pockat na dopis.

  Edit admin:
  Omlouvám se, ale takové detaily neznám.

 7. Jiří m:

  Dobré odpoledne, četl jsem dost, ale stále nevím, jak nebo kde zjistím, jestli jsem veden v registrech. děkuji za nápovědu

  Edit admin:
  Tuto nejpřesnější informaci Vám poskytne pouze výpis z registru. Jistou indicií však může být i fakt, že Vám např. banka zamítne půjčku.

 8. Filip J.:

  Dobrý den,
  Jsem v registru cbcb z roku 2012 kdy jsem celou dlužnou částku zaplatil.má otázka zní,jde vymazat i ten nejhorší záznam (vymaže se až po 4 letech)dříve a jakým způsobem ? Všude mi tvrdí že musím počkat než uběhne 4lety záznam.
  Děkuji za odpověď

  Edit admin:
  CBCB je bankovní registr a zde není možnost vymazat záznam dříve jak po 4 letech.

 9. Valeria:

  prosim vas mněla jsem insolvenci a ta mně skončila letos v dubnu a chtela bych vymazat z registru dlužníku jak dlouho musim čekat děkuji

  Edit admin:
  Na toto téma zde máme samostatný článek.

 10. Michal:

  Dobrý den bude fungovat tento postup i když lehce pozměním znění dopisů, nepotřebuji výpis od Solusu, stačí mi aby smazali záznamy, ale říkám si jestli to udělají když za to nebudou nic mít, zdali budou ochotni či se může vyskytnout nějaký problém, děkuji za odpovědi s pozdravem Michal

  Edit admin:
  Nevím, jak chcete znění dopisů měnit. Pokud budou splněny všechny zmíněné podmínky pro vymazání záznamu, tak je Solus povinen Vás z rozhodnutí soudu vymazat.

 11. Dana:

  Mohu prosím požádat o odkazy, kde lze zažádat o výpis z registrů solus a cncb?
  Slyšela jsem, že na internetu je spoustu podvodných společností, které výpisy nabízí, ale nejsou pro banku důležité.

  Edit admin:
  Jsou to jednoduché odkazy, které Vás napadnou jako první: solus.cz a cncb.cz

 12. dusan:

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat jsem v registru dlužníků dluh byl už zaplacen před 4 rokama u cetelemu a na dále tam figurují nevíte kde a jak zažádat o vimaz z registru Děkuji předem M

  Edit admin:
  To je doba, po které byste měl být vymazán automaticky. Takže, buď to ještě nejsou 4 roky, nebo máte někde ještě další dluh o kterém nevíte.

 13. Anna:

  Dobrý den.Můžete nam poradit.Manžel spatřil insolvenci před třemi roky,ve 100% výši za dva roky.U soudu mu rekli,ze veškeré jeho dluhy budou z databáze dlužníků vymazány. Dnes jsme žádaly o hypotéku a z databáze vyjelo ze tam porad jeden záznam ma z banky,ktera se nepřihlásil do insolvence nepozornosti jejich pracovníků. Tak ted nevíme co s tim můžeme dělat. Můžete nam nejak poradit. Moc dekuji za odpověď. Anna

  Edit admin:
  Pokud jsem z textu správně pochopil Váš dotaz (Prosím všechny, aby si své příspěvky po sobě minimálně jednou přečetli. Toto není první případ. Děkuji.), tak jde o dluh, který nebyl v rámci insolvence řešen. Co se týče dluhů, tak je řešení vždy jediné – dluh splatit. Dohodněte se s konkrétní bankou, zda je ochotná přistoupit na nějaký splátkový kalendář apod. Konkrétněji Vám poradit nedokáži. Pokud tento dluh nebude bankou uznán jako splacený, záznam v registru dlužníků budete mít i nadále.

 14. jkl:

  Dobrý den,

  je skutečně nutné zasílat žádost o výmaz i na Solus, či stačí jen O2? Má O2 nějaký termín, do kdy musí na takovou žádost reagovat?

  (dluh je již splacen)

  Edit admin:
  O2 by mělo na Vaší žádost reagovat bezodkladně. Pokud zašlete žádost i na Solus zvýší se Vám pravděpodobnost, že bude vše vyřízeno rychleji.

 15. Radek:

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat pokut vypovím shouhlas bankám kde jsem mě l dříve úvěry a požádám o vymaz z registrůUdělají to nebo né.Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Jak zde bylo již několikrát zmíněno, bank se to netýká. Podrobnosti viz předchozí reakce.

 16. Jaromír:

  Dobrý den

  před několika roky jsem se rozvedl, než jsem se však stihl rozvést, stihla moje ex. udělat dluhy, které nesplácela. Prošel jsem insolvenčním řízením, kde jsem vše splatil, (ještě dřív než za 5 let). Krajský soud mi insolvenci před víc jak 3 roky ukončil, ale i přes toto jsem v registru dlužníku. Jak se z něho dostat ven? Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Cestou z registru dlužníků je uhrazení VŠECH dluhů. Jste si jist, že nikde žádné další dluhy neváznou? Pokud máte skutečně vše uhrazeno, budete z registru dlužníků vymazán po určitém čase automaticky. Tato lhůta je různá, podrobněji se tomu věnujeme v tomto článku.

 17. Marta:

  Dobrý den, asi jsem nepozorně četla ale nějak nemůžu najít jak má zaplatit zaslané žádosti do registrů. Děkuji

  Edit admin:
  Například SOLUS zasílá výpisy na dobírku.

 18. jkl:

  Jo, díky za easy návod, O2 mě nechala vymazat z registru prvním dnem následujícího měsíce po odeslání dopisu, nic jiného jsem nikam neposílal, bezdlužnost ověří jejich ´guru´ kontakt. Lehká hořkost v ústech zůstává z chování O2 ohledně dlužných částek, o kterých informuje dost prapodivným způsobem (rozesíláním dopisů na adresy, kde již roky nebydlím a nikdo tam o nich nic neví) a případně je vymáhá naprosto zcestným způsobem (v mém případě čtú jejich žádost dokonce zamítl, což ovšem jaksi nevedlo k vymazání dluhu).

 19. Michaela:

  Dobrý den,

  zjistila jsem, že jsem v registru dlužníků cca před 8 lety. Bylo to kvůli jedné faktuře od T-mobile, kterou jsem uhradila, bohužel, pozdě. Nyní jsem 6let už u jiného operátora, v registru nemám žádný závazek vůči jakékoliv jiné firmě, ale vedené tam mé jméno stále je. Když už nejsem s T-mobile v závazku a nemám vůči nikomu žádnou pohledávku, tak jak dosáhnu výmazu, prosím?

  Děkuji, Míša

  Edit admin:
  Pokud jste měla dluh (pozdě zaplacenou fakturu) u T-Mobile, měl by být Váš záznam v registru dlužníků automaticky vymazán již po jednom roce od zaplacení faktury. Problém tedy bude pravděpodobně někde jinde, než popisujete. Skutečně došlo k úplnému uhrazení? Nezatoulala se někam ještě jedna faktura?

 20. Svobodová:

  Dobrý den, mám dva zápisy (oba dva zaplaceny) v registru SOLUS. První je od Vodafonu a druhá od KB, jak jsem zde četla, tak tenhle návod je nejspíše jen na mobilní operátory.. Nevíte, jestli by tohle šlo udělat i u banky, popřípadě, jestli je třeba nějaký podobný návod, jak se od tam dostat, než čekat nevím jak dlouho dobu.. ?

  Děkuji za odpověď

  S přáním pěkného dne

  Svobodová

  Edit admin:
  Banky se řídí zvláštním zákonem, proto na ně tento návod neplatí. Jiný způsob bohužel neznám.

 21. Vojtěch:

  Dobrý den,

  mám zápisy v registru CBCB. Zapsala mě tam banka GE money bank. Zapsání bylo kvůli dvoum nedoplaceným splátkám, které jsem hned při zjištění nedoplatku uhradil. Tedkon už nemám s GE žádné závazky, už skoro 2 roky. Na pobočce GE jsem podal odvolání souhlasu se zpracování mích osobních údajů a žádost o vymazání všech mích osobních údajů všem co je poskytli. Bohužel pořád mám záznam v CBCB. Chtěl bych se zeptat, jak bych byl měl dál postupovat, abych byl z registru vymazán.
  Děkuji

  Edit admin:
  Z bankovního registru není možné provést předčasný výmaz. Proč tomu tak je a další podrobnosti se dočtete v předchozích komentářích a reakcích.

 22. Radka:

  Dobrý den, před nějakou dobou jsem se dostala do menších problémů se splácením (dvě za sebou jdoucí splátky) a společnost Cetelem mě dala do Solusu. Dluh jsem v prosinci 2014 doplatila a nyní požádala o výmaz. Cetelem mi odpověděl, že vzhledem k tomu, že u nich nemám žádný dluh a k zrušení souhlasu s nakládáním s osobními údaji mažou veškeré mé údaje ze své databáze, ale ani slovo o tom, že stáhnou i údaje o mé osobě ze Solusu. Kam se mám nyní obrátit? Je možné, že mě ze Solusu stáhli, ale v dopise to neuvedli? Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Možné to je, ale pokud chcete mít jistotu, tak se s tímto dopisem obraťte přímo na Solus. Pokud Vás tam totiž i nadále vede, tak k tomu nemá oprávnění.

 23. Marco:

  Dobrý den chci se zeptat, stál jsem se obětí,podělal mě kamoš a kvůli tomu jsem se dostal do insolvence, zajímalo by mě zda je možný po spláceny zbývá mi už jen 9měsíců a budu to mít spláceny,požádat o vymazání z registru a do budoucna jakje to s uverem .Děkuji moc za odpověď

  Edit admin:
  Pokud se dostanete do bankovního registru, tak z něj není možný předčasný výmaz. Váš záznam bude automaticky vymazán po 4 letech od zaplacení poslední pohledávky.

 24. Radka:

  Dobrý den, jen doplňuji můj předchozí dotaz. Nechala jsem si poslat výpis od SOLUSU a jsem bez záznamu, děkuji tedy mnohokrát za radu. Je to přesně tak, jak zde už zaznělo. Není to návod pro chorobné neplatiče dluhů, ale pro někoho, kdo se dostal do problémů kvůli jedné chybě, s pozdravem Radka.

  Edit admin:
  Děkujeme, Váš komentář nás potěšil.

 25. Sára:

  Dobrý den prosím o radu dá se vymazat z registru i úvěry které nám byly zamítnuty.děkuji

  Edit admin:
  Pokud se jedná o nebankovní registr, tak nevidím důvod, proč by i pro tyto případy neměl uvedený způsob fungovat.

 26. Gespery:

  Dobry den,
  prosim o radu – vyse popsany zpusob je efektivni pro vymazani z registru i cncb?Mam za to ze Solus a Cncb je rozdilna firma… Mam zaznamy v cncb a potrebuji je vymazat…Dekuji za info 🙂

  Edit admin:
  CNCB je bankovní registr a z něj předčasný výmaz možný není. Pokud máte zájem o bližší informace, jsou dostupné v předchozích komentářích.

 27. Gespery:

  Děkuji za odpověď – ale přijde mi, že není úplně správná – CNCB je nebankovní registr (Czech non-banking credit bureau) a pak je druhý registr CBCB (Czech banking credit bureau). Až zmíněný druhý registr je bankovní. Nebo se pletu?
  Cetl jsem příspěvky výše např:
  Jan: 30. Červen 2015 | 08:04
  Dobry den,
  dnes mi prisel dopis z CNCB ze jsem vymazan. Prijde dopis…

  Ptoto jsem si myslel, že u CNCB je možné údaje z registru vymazat. Z CBCB to možné není, to vím, ale netrápí mě to, neboť tam jsem bez problémů…Děkuji za info a omlouvám se za případné zmatky 🙂

  Edit admin:
  Máte pravdu, omlouvám se, přehlédl jsem se. CNCB je nebankovní registr a výmaz z něj možný je. Praktická zkušenost je zmíněna například zde.

 28. Gespery:

  To jsem si docela oddychl 🙂 Dekuji za info a o svem pribehu se zde rozepisi za cca mesic az to bude vse zarizene… Podelí se i s nekalymi praktikami uverovych spolecnosti jako je zejmena Cetelem apod… Drzim palce vsem pri zarizovani techto neprijemnych zalezitosti 🙂

  Edit admin:
  Budeme rádi.

 29. gespery:

  Dobrý den,
  zjistil jsem, že od 1.2.2016 bude účinná novela zákona o ochraně spotřebitele – viz např.:

  http://www.schaffer-partner.cz/aktuality/item/408-registry-dluzniku-konecne-regulovany-zakonem

  http://www.svobodny-svet.cz/1845/dulezite-zmeny-v-zakonech.html

  kdy již nebude potřeba souhlasu se zpracováním osobních údajů. Do konce ledna budu mít všechny své závazky uhrazené a rovnou požádám o výmaz – tedy před účinností novely zákona – nevíte jestli to budou akceptovat, anebo budou slepě od 1.2.2016 veškeré žádosti ignorovat. Já počítám,že pokud nebudu mít žádné smluvní vztahy ještě v lednu, budou muset dle data odvolání (leden 2016) postupovat podle zákona, který bude účinný – tedy před novelou. Díky moc za všechny rady 🙂

 30. Standa:

  Dobrý den mám dotaz zpozdil jsem se se splátkou o deset dní a předali mě do solusu. Vše mám uhrazené a chci si vzít hypoteku ale bohužel nikdo mi nic neda je nějaká možnost a vymazání z registru dlužníku

  Edit admin:
  Do nedávné doby to šlo poměrně dobře, viz zkušenosti v předchozích komentářích. Nyní to však zřejmě již nepůjde. Od 1.2.2016 by měla vstoupit v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele, podle které registr dlužníků již nebude potřebovat souhlas se zpracováním údajů. Odvolání souhlasu tak již k vymazání z registru nepovede.Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)