CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

V návaznosti na náš poslední článek, který u vás vzbudil velký zájem pozornosti a věnoval se možnosti vymazání z registru dlužníků, poskytneme podrobnější informaci jak postupovat. Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup není univerzální a ani univerzální být nemůže. Chceme poradit především lidem, kteří jsou v registrech dlužníků neprávem, omylem nebo nedorozuměním. Například o svém dluhu nevědí, protože veškerá korespondence s upomínkami chodí na adresu, na které se již nějaký čas nezdržují.

Chceme poradit také lidem, kteří se do registru dlužníků dostali vlivem špatné komunikace například s mobilním operátorem, který je kvůli nezaplacené faktuře ve výši několika stovek nechal zapsat do registru dlužníků. Takže pokud máte skutečné dluhy nebo máte na své jméno vedeno několik úvěrových smluv, které řádně nesplácíte, uvedený postup pro vás není.

Uhraďte dlužnou částku

Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud víte, že v registru dlužníků figuruje vaše jméno, měli byste mít také informaci, jaká společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce. Pokud dlužíte pouze několik stokorun za zapomenutý telefonní účet, věříme, že jeho úhrada nebude větší problém.

Zrušte smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila

Druhým krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je rozvázání smluvního vztahu se společnosti, která vás do registru vložila. Tento krok je důležitý, protože společně s výpovědí odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti udělili při podepisování smlouvy. Samotným vypovězením smlouvy však nedojde k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto je nutné tak učit zvlášť. V závěru si uvedeme vzor.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Posledním krokem je samotné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opět ale připomínáme, že pro tento krok je nutné splnit oba předešlé kroky, tj. uhradit dlužnou částku a zrušit smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila. Tento třetí krok je tedy jakási formalita, která však výmaz z registru dlužníků urychlí. Existují totiž případy, že i po řádném uhrazení dluhu zůstávají data v registrech ještě další 3 roky. Proto po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme o tomto kroku informovat také příslušný registr dlužníků.

Vzor žádosti

Vaše Jméno Příjmení
Vaše Adresa
Vás telefon a e-mailová adresa

Název společnosti (která vás do registru vložila)
IČ společnosti
Adresa společnosti

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa (dále jen Společnost) dále nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků).

Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. S pozdravem

V …    Dne  …    podpis

Aktualizováno 4.8.2014
Registr SOLUS bude pravděpodobně vyžadovat ověření Vaší totožnosti, což můžete provést jedním z těchto způsobů:
1) dopis s úředně ověřeným podpisem;
2) zpráva elektronického pošty (nebo dopis) ověřená uvedením kódu SIN, pokud Vám byl přidělen;
3) ověření Vaší totožnosti na obchodním místě členské společnosti, která Vás do registru zařadila.

Aktualizováno 1.10.2014

Příklad z praxe I.

V rámci aktualizace uvádíme jeden praktický příklad od našeho čtenáře Jirky, který se o své zkušenosti podělil v komentářích pod článkem (např. zde, zde a zde). Jelikož víme, že všechny komentáře čte jen minimum z vás a myslíme, že právě tento je jeden z těch nejpřínosnějších, přidáváme ho přímo do článku, aby nezapadl. Jirkovi děkujeme.

Zde je můj postup jak jsem postupoval:
když jsem zjistil, že mi banka nedá úvěr, že jsem v registrech, tak jsem ihned obeslal všechny registry se žádostí o výpis, to již doporučuji udělat všem, ještě než si dají žádost o úvěr. Takže tahle sranda Vás přijde cca na 280,- Solus (přišel do 14 dnů), Expres výpis z CNCB a CBCB ten vás přijde cca 2×250,- (ten dorazil do 5 dnů, obyčejný zasílal kolega a dorazil ze 21 dnů).

Potom, co jsem zjistil, od jakých společností jsem v registrech, jsem těmto společnostem zaslal odvolání souhlasu, které je uvede zde. Pouze jsem zde na radu hodně dobrého právníka uvedl přímo z jakých registrů chci od nich záznam vymazat, dále a to je hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal:
„Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“
1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)
2) ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

Za druhé zašlete „sdělení o odvolání souhlasu a žádost o výpis po výmazu negativního zápisu a historie“.
Tímto dopisem Vám oznamuji, že dne … byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost … je povinná z Vaší databáze odstranit veškeré mé údaje, které Vám v minulosti poskytla, tímto Vás žádám o kontrolu zda výše uvedená společnost Vás informovala o této skutečnosti, že veškeré údaje které Vám o mé osobě poskytla mají být z Vaší databáze odstraněny, včetně veškeré historie platební morálky.

Dále Vás žádám, aby jste neprodleně provedly výmaz veškerých informací a zápisů, provedených společností T-Mobile Czech Republic a.s. a zaslaly nový výpis, který tyto informace již neobsahuje. Pro tento účel přikládám ověřenou žádost o výpis a kopii dopisu zaslaného na společnost … . V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte na mobilním čísle ….

Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:
ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

K tomuto dopisu přiložte kopii odvolání souhlasu (nemusí být ověřená) a vyplněnou ověřenou žádost o výpis z registrů.
V případě Solusu Vám pravděpodobně přijde do několika dnů, že negativní zápis odstranili, ale historii ne, ta by zde již neměla figurovat až po 1. následujícího měsíce a opět by Vám měl Solus napsat, že vedení historie pozbývá platnosti a veškeré záznamy byly odstraněny.

Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

Aktualizováno 11.2.2016

Příklad z praxe II.

V rámci další aktualizace přinášíme další příklad z praxe jednoho z našich čtenářů, který se o svou zkušenost podělil v komentářích pod článkem.

Jak jsem slíbil v komentáři, celý proces mám aktuálně za sebou a podělím se tedy o své zkušenosti, z nichž tu něco bylo řečeno, ale něco také ne 🙁

Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele. Postupoval jsem dle návodu v úvodu článku a byl jsem úspěšný. Kontaktoval jsem SOLUS – vymazáno, CNCB – rovněž vymazáno. CBCB nejde vymazat (ale tam nemám špatné záznamy – pro ty kteří mají, 4 roky to tam banky drží, bez možnosti odvolání).

Z běhání po SOLUSU a CNCB jsem zjistil, že i přesto, že je od 1.2.2016 novela zákona, která přesně upravuje registry, tak stejně zatím zaujímají stanovisko, jak budou postupovat – na CNCB mi přímo řekli, že prozatím budou údaje vymazávat (dle postupu v úvodu článku) a to především z důvodu, že novela zákona o ochraně spotřebitele je v rozporu s dalšími zákony, takže když by odmítli údaje vymazat, pak by postupovali v souladu se spotřebitelským zákonem, ale v rozporu s jiným (ten si nepamatuji). Takže jistá naděje tu je i po novelizaci.

K NEKALÝM PRAKTIKÁM ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

Zejména Cetelem je dost neseriózní s datem splatnosti – přímo můj příklad – vzal jsem si fotoaparát v Alze. Zde mi řekli, že den splatnosti bude 15 den v měsíci – já jim řekl, že 15 mi chodí výplata – oni, že si ten den můžu v Cetelemu změnit. Při první splátce jsem volal do Cetelemu, kde mi sdělili, že to NEJDE! Ale, že pokud do konce měsíce peníze zašlu – do žádných registrů nepůjde jakýkoliv záznam. Už mi jaksi ale neřekli, že připsání částky k úvěrovému produktu je 5 pracovních dní. Takže když zašlete částku třeba 26 v měsíci a je to pátek, už to nestihnete a částka bude připsána např. až 1. následujícího měsíce a v tu chvíli Cetelem odesílá údaj do registru. Takovýmto nedopatřením jsem tam měl asi 8 záznamů a tudíž jsem byl velice problémový…
Doporučuji všem splácet raději první splátky dvě a pak postupně s předstihem.

Novela zákona o ochraně spotřebitele je např. zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20160201#cast5

Zejména odst.(3)
Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

Výklad tohoto ustanovení je docela sporné – jak jsme si zvykli v naší zemi, co vzejde ze sněmovny – myslel jsem si, že v případě dluhu Vás poskytovatel úvěru bude muset upozornit, že v případě dluhu Vás zavede do registru, ale po opakovaném přečtení tohoto ustanovení si tím nejsem jist…

No jsem rád, že to mám celé za sebou, neboť jsem splácel jen pár dnů po splatnosti a kvůli tomu jsem mohl být potrestán 3 roky nedostáním úvěru u žádné banky. Je to opravdu nepříjemné, ale je to za mnou. Díky zde diskutujícím správci a přeji všem vše nej v roce 2016 a především pevné nervy a trpělivost při zařizování těchto zbytečně nepříjemných věcí. Mějte se tu fajnově…

170 komentářů: “Žádost o vymazání z registru dlužníků”


 1. jirka:

  Děkuji za odpověď veškeré úvěry byly ukončeny již před dvěma lety. Pošlu jim dopis a výsledek zde potom uveřejním.

 2. Katka:

  Dobrý den,
  byla jsem klientkou u IPB a poté ČSOB více než 15 let s tím, že jsem vždy vše řádně splácela (pokud zde byla nějaká půjčka), přicházely mi zde pravidelné platby a vše bylo bez problémů. V posledních třech letech jsem měla tento účet již jen jako udržovací a žádné platby mi zde neprobíhaly. Bohužel jsem se dostala na běžném účtu do mínusu cca 60 Kč. Vlivem toho, že velmi hodně pracuji a nepřikládala jsem tomuto větší význam, jsem na vše zapomněla. ČSOB tento můj dluh předala společnosti, která vymáhá pohledávky a ta mi posílala korespondenční lístky abych dluh uhradila (korespondenční lístky jsem neobdržela) a cca po 3 měsících jsem dostala doporučeně informaci o nutnosti úhrady včetně pokuty. Volala jsem na ČSOB s tím, že okamžitě chci zrušit účet, protože jsem byla tímto postupem absolutně znechucena. Netušila jsem však, že ho musím zrušit okamžitě (odjela jsem pracovně do zahraničí. Po cca 6 měsících mi účet automaticky zrušili (aniž bych o tom věděla) dostala jsem pokutu a celkem jsem tedy zaplatila 390 Kč. A vše tím bylo ukončeno.
  Nepopírám, že šlo o moji chybu, ale po 15 letech u jedné instituce jako bezproblémový klient mi to připadalo jako neuvěřitelně arogantní postup banky.
  Za měsíc jsem si žádala o úvěr u Mbank, která mi ho zamítla s tím, že jsem v registru dlužníku a že jsem delikvent, který je uveden v registru dlužníků, totéž mi poté oznámila ČSOB s informací, že dobře mi tak, když nejsem schopná se nedostat do mínusu 60 Kč na svém účtu. Psala jsem Mbank vysvětlující dopis, žádala jsem ČSOB o jiný postup, ale vždy jsmeem byla označována jako „delikvent a neplatič“.
  Je z tohoto nějaká cesta ven? Bezproblémově splácím hypotéku, úvěr na stavebním spoření a nikdy jsem nikde neměla nejmenší dluh.
  Děkuji za informaci.

  Edit admin:
  Vaší situaci chápu, již jsme se zde setkali s podobným případem, bohužel radu jak z toho ven Vám nedám, neznám ji. I když se Vám zdá, že se banka zachovala diplomaticky řečeno velmi přísně, tak postupovala správně a záznam v registru je oprávněný. Jedinou možností je dohoda s ČSOB.

 3. Katka:

  Dobrý den, rozumím tomu, že jsem udělala chybu, ale není toto absurdní a nelze to považovat za šikanu?

  Edit admin:
  Bez komentáře 🙂

 4. Blanka:

  Dobrý den, i já bych se s Vámi ráda podělila o svou zkušenost. Po tom, co mi byla zamítnuta žádost o úvěr, jsem začala pátrat po důvodu, jelikož konkrétní důvod mi nechtěli sdělit. Nakonec jsem zjistila, že mám 2 záznamy v SOLUS od dvou společností, v obou případech dlužná částka 0.- Kč. Uznávám, že jsem se opozdila se splátkou. S oběma společnostmi již nejsem v žádném smluvním vztahu, všechny závazky jsou splaceny. Dle Vašeho návodu jsem oběma společnostem zaslala odvolání dle vzoru, stejně tak jsem poslala dopis na SOLUS. Jedna společnost mi sdělila, že mě z registru SOLUS vymažou, druhá společnost jen odpověděla, že bude postupovat podle zákonných ustanovení, tečka – na čež jsem jim odpověděla, že se mi jedná konkrétně o SOLUS – na odpověď ještě stále čekám. Netrvalo dlouho a přišel mi i dopis ze SOLUS, kdy mi sdělili, že jeden záznam (první společnost) mi vymažou, ale druhý záznam nikoliv. Psala jsem už i na ÚOOÚ, a napsali mi, že SOLUS je povinen mě vymazat, pokud odvolám souhlas, ale ať raději počkám na rozsudek NSS.
  Tak už jsem v koncích a nevím, co mám dělat. Neměli byste pro mě nějakou radu pro další postup? Předem moc děkuji!

  Edit admin:
  Těší nás, že jste se s námi a ostatními čtenáři podělila o svou zkušenost, která potvrzuje, že uvedený návod funguje. Dokazuje ovšem také to, že není univerzální resp. nelze garantovat výsledek. Zda Vaší žádosti bude či nebude vyhověno, ovlivňuje individuální postup zainteresovaných společností. Pokud Vám i ÚOOÚ potvrdil, že má SOLUS povinnost Vás vymazat, ale neučiní tak. Nezbývá než se obrátit na soud. V tomto případě stačí vyčkat na rozsudek NSS.

 5. jirka:

  Dobrý den, jak jsem slíbil tak zde uvádím výsledek ohledně výmazu v CNCB dnes, tedy za 5 dnu od odeslání byl záznam vymazán.

  Můžu říci že na CNCB jsou mnohem milejší než na SOLUSU. Sami mne ihned kontaktovali a také ihned kontaktovali společnost která zápis vložila, paní mě dokonce sama slíbila že ihned jak od společnosti ktará zápis vložila dostane odpověď tak mne bude kotaktovat. Dnes dostala odpověď a ihned mne volala že to sice ještě nemá písemně vloženo do registrů, ale mohu se zastavit pro výpis a ten bude čístý. Tak se i stalo.

  Je vidět že tento váš návod funguje, já si ho trošku upravil a klidně se zde o tyto drobné úpravy s vámi podělím.

  Edit admin:
  Moc děkujeme.

 6. jirka:

  Zde je můj postup jak jsem postupoval:

  ….

  Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

  Edit admin:
  Jirko moc děkujeme za Vaší praktickou zkušenost, celý postup jsem přidal jako aktualizaci přímo do článku, aby byly tyto informace lépe dostupné pro všechny (nejen pro ty co trpělivě pročítají celou diskuzi).

 7. Matýšek Martin:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když mam v registru více společností, musim žadosti poslat každe zvlašt a nebo to stačí vypsat do jedné??

  Edit admin:
  Musíte oslovit každou společnost zvlášť.

 8. Pavla:

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně registru dlužníků. Měla jsem jednu společnou půjčku s manželem (Cetelem), po rozvodu se manžel zadlužil natolik, že nebyl schopný splácet. Společnost mě oslovila a já začala platit za něj. Poté mi ale sdělili, že už platit nemusím, že manžel vyhlásil insolvenci a oni se mu tam přihlásili i s touto spol. půjčkou. Ještě před tím mi 18.3.2013 přišel dopis, že k tomuto datu vypovídají smlouvu. Nyní jsem zjistila, že mě dali do SOLUSu i s manželem, při tom za 1. já jsem řádně platila a za 2. mi vypověděli smlouvu a splátka úvěru je každý měsíc posílána insolv. správcem mého exmanžela. Můj dotaz je – mám taky možnost s tímto odvoláním uspět?
  Díky za odpověď.

  Edit admin:
  Nejdůležitější je, z jakého důvodu Vás Cetelem do registru nechal zapsat. Pokud je to kvůli zmíněné společné půjčce, tak jste v registru pravděpodobně oba. A pokud jste řádně nespláceli, tak právem a pokud nebude vše řádně splaceno, tak se z registru nedostanete. A nehraji roli, že Vy jste svou část splátky splácela včas.
  Pokud však nebyla řádně splácena půjčka psaná pouze na Vašeho ex/manžela, tak jste v registru pravděpodobně omylem a můžete s odvoláním uspět.

 9. Pavel:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám vyhlášenou Insolvenci a příští rok mi končí insolvence. Budu mít šanci zažádat o výmaz ze SOLUSU?

  Edit admin:
  Zažádat můžete vždy, otázka je, zda vaší žádosti SOLUS vyhoví. Evidujeme zde případy, kdy SOLUS odmítl vyhovět žádostem několika čtenářů, prý čeká na rozhodnutí soudu (NSS). Navíc u insolvence bych byl již předem trochu skeptický.

 10. Čtenář:

  Pokud žádáte o vymazání z registru Solus, žádost musí mít správný tvar a s úředně ověřeným podpisem. Jiná forma není přípustná, obzvlášť po našem řádění 😀 Mám za sebou kolem 150-200 úspěšných výmazu.

 11. Bozena:

  dobry den,
  V roce 2008 si na me udaje podepsala matka smlouvu u spolecnosti O2 na nejaky vyhodny tarif, s cim podepsala i souhlas se zverejnenim osobnich udaju. Faktury neplatila a ja se diky tomu dostala do registru. Hned jak jsem zjistila za jsem v registru vedena, jsem za matku dluh musela uhradit. Psala jsem spolecnosti O2 zda by mne vymazaly z registru dluzniku, mi od jejich zastupce prisla odpoved, ze si musim rok pockat, ze me drive nevymazou. S telefonni spolecnosti O2 nejsem v zadnem smluvnim vztahu. Rada bych proto chtela poprosit o radu, jak postupovat, aby mne vymazaly. Moc dekuji za odpoved.

  Edit admin:
  1) Máte na mysli asi souhlas se zpracováním osobních údajů a nikoliv se zveřejněním osobních údajů.
  2) To, že to za Vás matka podepsala, bych nahlas nikde neříkal, mohla by z toho mít větší potíže, než si dokážete představit. Pokud to chcete řešit, je smlouva na Vaše jméno, tak to musíte vzít na sebe.
  3) O2 má pravdu, že po uhrazení všech pohledávek dochází k automatickému výmazu (v těchto případech) po uplynutí lhůty jednoho roku.
  4) Jak tuto lhůtu zkrátit je uvedeno v článku (případně v komentářích pod ním), další informace Vám poskytnout nemohu.

 12. jana:

  Dobrý den, jsem v registru dlužníků i za to, že jsem měla u ČSOB úvěru odloženy splátky na 6 měsíců, banka mi výmaz neumožní a blokuje mě např. u převedení úvěru k jiné společnosti. Prostě záznam je záznam, ale přijde mi to ubohý, když člověk platí jistinu nemůže být dlužník, ale už je na něj pohlíženo jako na kteréna co neplatí. Existuje vůbec způsob jak z toho ven? Kromě čekání až se výmaz provede po letech.

 13. Nela:

  Dobry den.
  mam otazku, zda uvedeny navod funguje i v pripade neplaceneho zdravotniho pojisteni, ktere je jiz splaceno, nebo dopravniho podniku a neuhrazene pokuty. Nenibzde totiz co vypovidat. Staci tedy zaslat pouze odvolani souhlasu? Dekuju:-)

  Edit admin:
  Myslím, že v článku je poměrně jasně napsáno, jaké kroky je nutné dodržet. Zaslat pouze odvolání souhlasu jistě nestačí.

 14. Andy:

  Dobrý den,
  přítel měl kartu u home credit. Dvakrát nezaplatil a prisel mu dopis s exekucí. Celá karta byla obratem doplacena minulý rok v dubnu. Chceme požádat o výmaz z registru dlužníku podle postupu, ale má ještě u home creditu půjčku. Je možné jim poslat dopis o nesouhlasu zpracování osobních údajů?
  Kreditní karty patří k CNCB nebo Solus?
  Děkuji

  Edit admin:
  Zda kreditní karty patří k CNCB nebo Solus nelze takto kategorizovat, to záleží na provozovateli, pro který registr se rozhodne. Pokud máte u Home Creditu stále půjčku, tak podání odvolání (souhlasu ke zpracování osobních údajů) nebude úspěšné.

 15. Tom:

  Dobrý den,
  ještě než se pustím do postupu, který je popsaný výše, chtěl bych se zeptat. Bohužel mám záznam 300 korun v Bankovním registru od mBanky. Když jsem si četl stránky CBCB o fungování registru, je na jeho stránkách napsáno, že banky můj souhlas k šíření informací mezi bankami nepotřebují, jelikož to upravuje zákon o bankách. Pak by asi nemělo smysl odvolávat něco, co banka ani nepotřebuje. Je to tak nebo se mýlím? Děkuji za informaci, T.

  Edit admin:
  Ano, máte pravdu, banky Váš souhlas nepotřebují, upozorňovali jsme na to i zde u nás. Návod se týká především registru SOLUS a nebankovních společností, zejména telefonních operátorů. Což byl první a hlavní motiv k sepsání tohoto článku.

 16. Kača:

  Dobrý den.Chci se zeptat,jak mám zažádat o výmaz ze Solusu. Insolvence mi skončila již loni v dubnu.U společnosti GE Money Bank mám účet zrušený,ale nevím co dál. Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Na konkrétní radu je toto opravdu málo informací. Postupujte podle návodu v článku, ale mějte prosím na paměti, že nejde o univerzální návod a ne vždy je možné žádosti o výmaz vyhovět.

 17. Daniel:

  Dobrý den,

  Měl jsem překlenovací uvěr u ČMSS, který před rokem přešel v řádný úvěr. V období překlenovacího jsem se dostal do platební neschopnosti a tří měsíce jsem neuhradil požadovanou splátku. ČMSS mi hned dali do bankovního registru, čemuž moc nerozumím, jestliže to nebylo vedeno jako řádný uvěr a oni mohly sáhnout do finančních prostředků, které jsem tam měl naspořené. Je možné tuhle situaci nějak řešit? Děkuji

  Edit admin:
  Situaci řešte přímo s ČMSS, neznám Vaše konkrétní smluvní podmínky.

 18. Márty:

  Dobrý den.
  Řeším také vymazání z registru Solus. Celý můj postup odpovídá výše popsanému řešení (Jiří). Vypověděl jsem před rokem služby Vodafonu, ten mi je ale nezrušil a neustále posílal faktury na jinou adresu. Když jsem to skoro po roce zjistil, Vznikl mi tak už dluh cca 600Kč Ihned jsem ho uhradil a znovu jsem službu vypověděl. To už mě stihli dát do Solusu. Poslal jsem tedy žádost o vymazání z registru a odvolat jsem souhlas u Vodafonu a u Solusu. Vodafon odpověděl do tří(!) dnů. Přeposlal jsem dokumenty do Solusu. Teď čekám už skoro dva měsíce na výmaz a hlavně na odpověď. Na telefonu mi nějaká silně arogantní dáma sdělila, že je hodně pracné a že toho mají hodně (což asi o něčem svědčí).
  Je nějaký termín, který musí Solus dodržet? Do kdy musí Solus provézt výmaz a odpovědět? V zákoně 101/2000Sb. je napsáno „neprodleně“, ale když se Solus „sekne“ a nechce nic poslat, jak to mám z nich vyrazit? Děkuji

  Edit admin:
  Ano, právo je jedna věc a jeho vymahatelnost věc druhá. Toto je ale obecný problém našeho právního systému. Samotný zákon je na nic, když se nedodržuje a jeho porušování se netrestá.
  Jediné co můžete dělat je zasílání dalších a dalších upomínek nebo se obrátit na soud. Osobně bych zkusil zaslat ještě jednou upomínku (včetně celé korespondenční historie), kde bych navíc zmínil, že kopii mailu zasíláte také na ÚOOÚ, a samozřejmě adresu ÚOOÚ uvést do viditelné kopie.

 19. Monika:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, Odvolání souhlasu se zpracováním osobních dat mám poslat zároveň se Žádostí o výmaz z registru nebo až poté, co mi přijde odpověď z dané společnosti? Moc děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Klidně současně, je totiž možné, že byste se také žádné odpovědi nemusela dočkat.

 20. Petr:

  Dobrý den. Tři roky mám zaplacenou dlužnou částku a po mnoha dopisech na danou společnost se kterou jsem měl problém mi bylo řečeno, že CBCB dále BRKI nepotřebují můj osobní souhlas k tomu, aby mě nadále vedli v systému“ podle bankovního zákona“. Tudíž podle zákona neexistuje žádný oficiální způsob jak se vyvázat BRKI, i když máte vše uhrazeno dřív jak po 4 letech.

 21. Vladimír:

  Dobrý den,
  vzal jsem si opakovaně půjčku u mé banky a vše jsem vždy řádně (dokonce vždy předčasně) splatil. Nyní jsem ale zapsán v registru.
  Jak mohu, prosím, docílit vymazání, aniž bych s bankou ukončil smlouvu a zrušil u ní souhlas se zpracováním osobních údajů? Rád bych si totiž účet ponechal. Mohu jen zažádat příslušný registr?
  A upozorňovala by na to banka nebo byl by to problém, kdybych si chtěl v budoucnu vzít hypotéku?

  Mnohokrát děkuji za radu!

  Edit admin:
  Zápis v registru má dnes prakticky každý, jde pouze o to jakou povahu tento zápis má. Z Vámi poskytnutých informací soudím, že Váš záznam v registru má pouze pozitivní charakter.
  Pokud však máte na mysli, že jste v registru veden jako problémový dlužník, navíc bez důvodně, je lepší než příslušný registr kontaktovat subjekt, jež Vás nechal do registru zapsat. Kde je problém zjistíte nejlépe z výpisu.

 22. Simona:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu požádat o ukončení smluvního vztahu včetně odvolání zpracování osobních údajů bance, u které jsem měla kreditní kartu. Dostala jsem se do finančních problémů a nemohla jsem ji splatit. Banka poté prodala mou pohledávku společnosti, která to pak po mě vymáhala (se společností jsem v kontaktu a dluh hradím ve splátkách) a současně mě dala do bankovního registru dlužníků. Je možné o to požádat, když vlastně dluh uhradila vymáhací společnost, které nyní hradím? Děkuji za odpověď. Simona S.

  Edit admin:
  Jen stručně, podrobněji to je zmíněné v komentářích před Vámi. K tomu, aby banka o Vás vedla záznam v bankovním registru, nepotřebuje Váš souhlas. Tudíž ukončení smluvního vztahu by bylo zbytečné.

 23. Šárka:

  Dobrý den, dle návodu jsem poslala žádost o výpis do CNCB a CBCB a netuším jak zaplatit za žádost… pošlou mi odpověď oproti platbě? Díky…

  Edit admin:
  Pokud žádáte o výpis poštou, obdržíte doporučenou zásilu do vlastních rukou na dobírku. Celková cena dobírky v sobě bude kromě ceny za výpis navíc zahrnovat cenu za poštovné.

 24. šárka:

  Dobrý den,
  chci se zeptat pana Daniela jestli to už u ČMSS řešil, my mame totožný připad, ale jen v tom, že jsem mela prodlevu ve splatce 3. týdny a mam překlenovaci uver.. ted jsem v registrech a pokud je to tak, že se to maže po 4. letech splaceni dluhu tak mám pekný vyhlídky do budoucna po dobu dvaceti let si neobstaram vlastni bydleni.. Nechapu to řádne si platíme sve závazky, ale jsme jen lidi a občas se muže stat, že se spozdíme, cokoli.. a šup- jsi neplatič.

 25. Lukas:

  Dobry chtel sem se zeptat jsem v registru dluzniku mam tam 5 spolecni žadal jsem o pujcku ruzne pres internet a pokazde zamitnuto nedavalo mi to hlavu jsem bez pujcek a zadne spolecnosti nedluzim ani korunu zjistil jsem ze za to muzu ja byl sem v minusu asi 123kc a zapsaly me do registru to byl ten duvot vseho do budoucna planuju uuver tak se ptam jak si vicistim svuj registr nevim u jakych spolecnosti zadal tak by to chtel vyressit dekuji

  Edit admin:
  Omlouvám se, ale toto nehodlám luštit.

 26. Jan:

  Dobrý den,
  jsem v registru a dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů. Poslal jsem žádost na společnost ohledně vymazání z registru ale společnost mi nevyhověla. Co mám udělat abych byl vymazán stačí poslat dopis podle vašeho návodu výše?

  Děkuji.

  Edit admin:
  Uvedený návod funguje (dokazuje to již celá řada komentářů), ale není univerzální – záleží zejména v jakém registru jste evidován. Pokud jde o Solus, měl by návod zafungovat i u Vás.

 27. Jan:

  V dopise od společnosti bylo že CNCB – 4 Roky a SOLUS – 3 roky mam tedy poslat dopis do obou institucí nebo sem to jen špatně pochopil?

  Děkuji

  Edit admin:
  Důležité je také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů u společnosti, která Vás nechala do registru dlužníků zapsat.

 28. Jan:

  Takže na společnost poslat dopis a na registry taky. JA sem hrozně zmatenej tohle řešim poprvé.

  Edit admin:
  Ano. Ve zkratce: splatit dluh, odvolat souhlas, požádat o výmaz.

 29. ANDREA:

  Dobrý den. Mám problém, chtěla jsem půjčku ale bohužel mi jí neschválili. Že je registr nepustí. Nikdy jsem nebyla dlužníkem, vždy jsem řádně splatila, někdy i dříve. Bohužel, ale manžel se zhruba před 5 lety dostal do dluhů, které neplatil. Dostal se do registru neplatičů. Vše už je dávno řádně splaceno. Je velice zajímavé, že do teď jsem neměla žádný problém s žádostí o půjčku. Vše řádně splácím nebo už jsem doplatila. Myslela jsem, že že dluhy manžela se mě netýkají. Neměli jsme společnou půjčku. Co mám dělat, jak z toho ven?

  Edit admin:
  Nejprve musíte zjistit, kde je problém. Pokud Vám nějaká banka zamítla půjčku, zeptejte se proč. Minimálně chtějte informaci, v jakém registru dlužníků jste vedena. Pokud máte tuto informaci, požádejte o výpis z tohoto registru, z výpisu dostanete podrobnější informace a můžete problém řešit (např. zde uvedeným návodem).

 30. Aleš:

  Dobrý večer. Rád bych zažádal o výmaz z registru, ale už si nepamatuji u koho jsem byl dlužníkem. Je to 5 let co jsem vše splatil. Kde a koho mám teď žádat o výmaz? Děkuji

  Edit admin:
  Konkrétní radu Vám nedám, také nevím, kde jste dlužil. Správné a úplné informace Vám poskytne pouze výpis z registru dlužníků. Bohužel takových registrů je několik, a pokud nemáte tušení, v jakém máte záznam, budete si muset požádat o výpis ze všech.Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)