CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

V návaznosti na náš poslední článek, který u vás vzbudil velký zájem pozornosti a věnoval se možnosti vymazání z registru dlužníků, poskytneme podrobnější informaci jak postupovat. Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup není univerzální a ani univerzální být nemůže. Chceme poradit především lidem, kteří jsou v registrech dlužníků neprávem, omylem nebo nedorozuměním. Například o svém dluhu nevědí, protože veškerá korespondence s upomínkami chodí na adresu, na které se již nějaký čas nezdržují.

Chceme poradit také lidem, kteří se do registru dlužníků dostali vlivem špatné komunikace například s mobilním operátorem, který je kvůli nezaplacené faktuře ve výši několika stovek nechal zapsat do registru dlužníků. Takže pokud máte skutečné dluhy nebo máte na své jméno vedeno několik úvěrových smluv, které řádně nesplácíte, uvedený postup pro vás není.

Uhraďte dlužnou částku

Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud víte, že v registru dlužníků figuruje vaše jméno, měli byste mít také informaci, jaká společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce. Pokud dlužíte pouze několik stokorun za zapomenutý telefonní účet, věříme, že jeho úhrada nebude větší problém.

Zrušte smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila

Druhým krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je rozvázání smluvního vztahu se společnosti, která vás do registru vložila. Tento krok je důležitý, protože společně s výpovědí odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti udělili při podepisování smlouvy. Samotným vypovězením smlouvy však nedojde k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto je nutné tak učit zvlášť. V závěru si uvedeme vzor.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Posledním krokem je samotné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opět ale připomínáme, že pro tento krok je nutné splnit oba předešlé kroky, tj. uhradit dlužnou částku a zrušit smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila. Tento třetí krok je tedy jakási formalita, která však výmaz z registru dlužníků urychlí. Existují totiž případy, že i po řádném uhrazení dluhu zůstávají data v registrech ještě další 3 roky. Proto po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme o tomto kroku informovat také příslušný registr dlužníků.

Vzor žádosti

Vaše Jméno Příjmení
Vaše Adresa
Vás telefon a e-mailová adresa

Název společnosti (která vás do registru vložila)
IČ společnosti
Adresa společnosti

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa (dále jen Společnost) dále nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků).

Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. S pozdravem

V …    Dne  …    podpis

Aktualizováno 4.8.2014
Registr SOLUS bude pravděpodobně vyžadovat ověření Vaší totožnosti, což můžete provést jedním z těchto způsobů:
1) dopis s úředně ověřeným podpisem;
2) zpráva elektronického pošty (nebo dopis) ověřená uvedením kódu SIN, pokud Vám byl přidělen;
3) ověření Vaší totožnosti na obchodním místě členské společnosti, která Vás do registru zařadila.

Aktualizováno 1.10.2014

Příklad z praxe I.

V rámci aktualizace uvádíme jeden praktický příklad od našeho čtenáře Jirky, který se o své zkušenosti podělil v komentářích pod článkem (např. zde, zde a zde). Jelikož víme, že všechny komentáře čte jen minimum z vás a myslíme, že právě tento je jeden z těch nejpřínosnějších, přidáváme ho přímo do článku, aby nezapadl. Jirkovi děkujeme.

Zde je můj postup jak jsem postupoval:
když jsem zjistil, že mi banka nedá úvěr, že jsem v registrech, tak jsem ihned obeslal všechny registry se žádostí o výpis, to již doporučuji udělat všem, ještě než si dají žádost o úvěr. Takže tahle sranda Vás přijde cca na 280,- Solus (přišel do 14 dnů), Expres výpis z CNCB a CBCB ten vás přijde cca 2×250,- (ten dorazil do 5 dnů, obyčejný zasílal kolega a dorazil ze 21 dnů).

Potom, co jsem zjistil, od jakých společností jsem v registrech, jsem těmto společnostem zaslal odvolání souhlasu, které je uvede zde. Pouze jsem zde na radu hodně dobrého právníka uvedl přímo z jakých registrů chci od nich záznam vymazat, dále a to je hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal:
„Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“
1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)
2) ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

Za druhé zašlete „sdělení o odvolání souhlasu a žádost o výpis po výmazu negativního zápisu a historie“.
Tímto dopisem Vám oznamuji, že dne … byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost … je povinná z Vaší databáze odstranit veškeré mé údaje, které Vám v minulosti poskytla, tímto Vás žádám o kontrolu zda výše uvedená společnost Vás informovala o této skutečnosti, že veškeré údaje které Vám o mé osobě poskytla mají být z Vaší databáze odstraněny, včetně veškeré historie platební morálky.

Dále Vás žádám, aby jste neprodleně provedly výmaz veškerých informací a zápisů, provedených společností T-Mobile Czech Republic a.s. a zaslaly nový výpis, který tyto informace již neobsahuje. Pro tento účel přikládám ověřenou žádost o výpis a kopii dopisu zaslaného na společnost … . V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte na mobilním čísle ….

Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:
ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

K tomuto dopisu přiložte kopii odvolání souhlasu (nemusí být ověřená) a vyplněnou ověřenou žádost o výpis z registrů.
V případě Solusu Vám pravděpodobně přijde do několika dnů, že negativní zápis odstranili, ale historii ne, ta by zde již neměla figurovat až po 1. následujícího měsíce a opět by Vám měl Solus napsat, že vedení historie pozbývá platnosti a veškeré záznamy byly odstraněny.

Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

Aktualizováno 11.2.2016

Příklad z praxe II.

V rámci další aktualizace přinášíme další příklad z praxe jednoho z našich čtenářů, který se o svou zkušenost podělil v komentářích pod článkem.

Jak jsem slíbil v komentáři, celý proces mám aktuálně za sebou a podělím se tedy o své zkušenosti, z nichž tu něco bylo řečeno, ale něco také ne 🙁

Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele. Postupoval jsem dle návodu v úvodu článku a byl jsem úspěšný. Kontaktoval jsem SOLUS – vymazáno, CNCB – rovněž vymazáno. CBCB nejde vymazat (ale tam nemám špatné záznamy – pro ty kteří mají, 4 roky to tam banky drží, bez možnosti odvolání).

Z běhání po SOLUSU a CNCB jsem zjistil, že i přesto, že je od 1.2.2016 novela zákona, která přesně upravuje registry, tak stejně zatím zaujímají stanovisko, jak budou postupovat – na CNCB mi přímo řekli, že prozatím budou údaje vymazávat (dle postupu v úvodu článku) a to především z důvodu, že novela zákona o ochraně spotřebitele je v rozporu s dalšími zákony, takže když by odmítli údaje vymazat, pak by postupovali v souladu se spotřebitelským zákonem, ale v rozporu s jiným (ten si nepamatuji). Takže jistá naděje tu je i po novelizaci.

K NEKALÝM PRAKTIKÁM ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

Zejména Cetelem je dost neseriózní s datem splatnosti – přímo můj příklad – vzal jsem si fotoaparát v Alze. Zde mi řekli, že den splatnosti bude 15 den v měsíci – já jim řekl, že 15 mi chodí výplata – oni, že si ten den můžu v Cetelemu změnit. Při první splátce jsem volal do Cetelemu, kde mi sdělili, že to NEJDE! Ale, že pokud do konce měsíce peníze zašlu – do žádných registrů nepůjde jakýkoliv záznam. Už mi jaksi ale neřekli, že připsání částky k úvěrovému produktu je 5 pracovních dní. Takže když zašlete částku třeba 26 v měsíci a je to pátek, už to nestihnete a částka bude připsána např. až 1. následujícího měsíce a v tu chvíli Cetelem odesílá údaj do registru. Takovýmto nedopatřením jsem tam měl asi 8 záznamů a tudíž jsem byl velice problémový…
Doporučuji všem splácet raději první splátky dvě a pak postupně s předstihem.

Novela zákona o ochraně spotřebitele je např. zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20160201#cast5

Zejména odst.(3)
Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

Výklad tohoto ustanovení je docela sporné – jak jsme si zvykli v naší zemi, co vzejde ze sněmovny – myslel jsem si, že v případě dluhu Vás poskytovatel úvěru bude muset upozornit, že v případě dluhu Vás zavede do registru, ale po opakovaném přečtení tohoto ustanovení si tím nejsem jist…

No jsem rád, že to mám celé za sebou, neboť jsem splácel jen pár dnů po splatnosti a kvůli tomu jsem mohl být potrestán 3 roky nedostáním úvěru u žádné banky. Je to opravdu nepříjemné, ale je to za mnou. Díky zde diskutujícím správci a přeji všem vše nej v roce 2016 a především pevné nervy a trpělivost při zařizování těchto zbytečně nepříjemných věcí. Mějte se tu fajnově…

170 komentářů: “Žádost o vymazání z registru dlužníků”


 1. Nikola:

  Dobrý den ještě jednou napsali jsme do ESOXU že jim zašleme žádost kterou uvádíte a bylo nám řečeno toto:

  Na výmaz dle Obchodních podmínek naší společnosti nárok nemáte. Nemohl Vám tudíž být slíben výmaz z registru dlužníků. Pokud zašlete odvolání souhlasu,dojde pouze k blokaci daného záznamu v registru Solusu.

  Blokace záznamu v SOLUS registru znamená „zneviditelnění“ všech všem uživatelům příslušného registru SOLUS. Pokud se daná společnost na klienta dotáže (na základě poskytnutého souhlasu!), pak obdrží pouze informaci, že nějaký záznam (nebo záznamy) je (jsou) blokovaný (-é) bez uvedení jakékoliv další informace o klientovi či parametrech dluhu, případně splácení.

  Příznivější zprávu Vám poskytnout nemůžeme.

 2. Pavel:

  Dobrý den, před jedním rokem jsem žádal o půjčku, ale byla mi zamítnuta, že jsem v solusu s dlužnou částkou 0Kč díky kontokorentu od ČSOB, chtěl jsem se zeptat, zda-li je možné i tak poslat žádost o vymazání z registru a tu mi schválí? Nebo jsem další co musí čekat 4 roky a až teprve pak zažádat? Předem děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Pokud Vám žádost o půjčku byla zamítnuta, ale v SOLUSu máte vedenou dlužnou částku 0 Kč, tak bych spíše hádal, že problém bude někde jinde. Podstatné je, kdy ke splacení dluhu došlo, od tohoto data musí uběhnout lhůta 3 let pro automatický výmaz. Se žádostí o výmaz to v tomto případě vidím pesimisticky, neboť SOLUS má pravděpodobně Váš souhlas se zpracováním údajů (vazba na kontokorent od ČSOB).

 3. Michal:

  Dobrý den, Chápu tedy správně, že když už se dostanu do registru dlužníků. Následně zjistím že tam jsem a vzniklé úhrady doplatím jednotlivým institucím a zároveň zažádám o zrušení souhlasu s užíváním osobních údajů (viz výše) pak mě odstraní i z registru dlužníků? Jedná se mi o to že jsem se tam zřejmě dostal z důvodu přestěhování a změny trvalého bydliště a zapomněl jsem převést jak u pojištění tak operátora korespondenční adresu. A vlivem neplacení vznikl dluh atd. Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Ano, za předpokladu splnění všech podmínek zmíněných v článku a částečně také v předešlých komentářích. Podstatnou podmínkou je tedy také ukončení smluvního vztahu, často je totiž udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nedílnou součástí smluvního vztahu. Ve vašem případě by se tedy jednalo minimálně o změnu pojišťovny a operátora. Připomínám také, že je zde řeč o registru SOLUS.

 4. Bibi:

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat a zároveň poradit, jak mám nadále postupovat. Měla jsem paušál u telefoniky O2, bohužel mou korespondenční adresou byla adresa bývalého partnera, který mi amozdřejmě poštu nikdy nedoručoval. Paušál jsem zrušila a vznikl mi tam jistý doplatek 49 Kč o kterém mě nikdo neinformoval a pokud ano, tak zase na špatnou adresu! Myslela jsem, že mé pohledávky jsou v pořádku.. Mezi tím jsem se vdala a nedávno jsme z manželem žádali o hypotéku, kde jsem se dozvěděla že mě Telefonica O2 vložila na Solus. Nejen že nám hypotéka byla zamítnuta, ale hned jsem to začala řešit.. Dluh jsem uhradila, nechala jsem si poslat potvrzení o bezdlužnosti, zakázala jsem dále nakládat s osobníma údajema. Po týdnu mi došla pouze sms, že mé závazky jsou vyrovnány a rodné číslo je již ok.. Tot veškerá odpověd, ale nadále potřebuji co nejdříve odstranit solus, tlačí mě čas a potřebujeme co nejdřív zažádat o hypotéku.. obrátila jsem se tudíž i na regist solus, stím, že jim mám poslat kopii o bezdlužnosti a žádost o vymazání z registru z úředně ověřeným podpisem.. To jdu řešit dnes, ale i tak mám obavu, jestli mě z registru odstraní? Můžete mi nějak pomoci či poradit, jak to ještě urychlit? děkuji mnohokrát

  Edit admin:
  Nemám nic, co bych k Vašemu postupu doplnil, myslím, že postupujete správně. Pokud splníte veškeré požadavky, které si registr SOLUS pro předčasné vymazání z registru klade, tak věřím, že Vás bez zbytečného odkladu z registru odstraní. Ovšem jak toto celé co nejvíce urychlit, to bohužel nevím.

 5. gabina:

  Dobrý den,
  na jakou emailovou adresu toto mohu poslat?

  Edit admin:
  To je individuální, zaleží na čí návrh jste vedena v registru.

 6. Hanina:

  Dobry den,
  Prave se snazim vyridit si hypoteku a bylo mi sdeleno, ze jsem vedena v registru. Zjistila jsem, ze je to vice jak rok stara zalezitost za pozde zaplacenou slozenku u T-Mobile. To znamena, ze operator ma muj souhlas se zpracovanim os.udaju a tak jsem v registru? Jak zjistim kde jsem vedena (mezi reg.dluzniku a Solusem je nejaky rozdil?) vubec se v tom nevyznam, nikdy jsem nemela s nicim problem. Dekuji za vas cas i odpoved, s pozdravem Hanka

  Edit admin:
  Nejlépe asi v bodech 🙂
  1) Součástí smlouvy s operátorem je také souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2) Zjednodušeně řečeno SOLUS = registr dlužníků, podrobnosti o záznamu získáte z výpisu (jde však o placenou službu).
  3) Pokud dlužnou částku uhradíte, dochází v případě mobilních operátorů k automatickému výmazu již po roce. Pokud chcete tuto lhůtu zkrátit, budete muset postupovat podle návodu v článku.

 7. Jana 79:

  Dobry den
  potrebovala bych poradit chteli sme zadat o hypoteku,a bylo nam receno ze sme v registru dluzniku tak sme si zjistili pres ccp u koho dluzime, castku sme splatili a zadali sme o vymaz z registru dluzniku a bylo nam zdeleno ze ho nevymazou az za 4roky chci poradit jestli se da obartit primo na registr dluzniku o vymazani kdyz uz zadny zavazky k nikomu nemame?

  Edit admin:
  Podmínky nutné pro splnění předčasného výmazu z registru dlužníků jsou uvedeny v článku. Nezmiňujete se však, o jaký registr jde, totiž v případě CBCB není předčasný výmaz možný.

 8. Vaclav 90:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat pokud jsem měl opožděnou splátku u Cetelem což mám nyní už zaplacené a teď si chci žádat o hypotéku nebude to možné? V roce 2013 jsem žádal o elektroniku na splátky a bylo mito zamítnuto stím že jsem v registru, prosím o odpověd jak dlouho mám čekat na vymazání? Děkuji za odpověd

  Edit admin:
  Pokud máte záznam v SOLUSu, tak budete na vymazání čekat 3 roky, v případě CBCB trvá automatický výmaz 4 roky.
  Podobné dotazy zde padají často, např. zde. Než položíte nový dotaz, prosím pročtěte si ty předešlé. Děkuji.

 9. František Němčík:

  Dobrý den. Takže jsem pochopil dobře že z registru CBCB vymaz provést nelze????

  Edit admin:
  Ano, chápete to správně.

 10. František Němčík:

  A pokud teda podám žádost o Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů tak v CBCB stejně zůstanu??? To je registr do kterého nahlížejí všechny banky a bez něj hypo nedostane nikdo pokud tam je 🙂 Děkuji za odpověď

  Edit admin:
  Ano, tento registr funguje o trochu jinak než SOLUS. Jde o bankovní registr, jehož činnost upravuje zákon o bankách. Kvůli nezaplacené faktuře za telefon se do něj tedy nedostanete, ale pokud máte problémy se splácením úvěru, kontokorentu apod., tak Vaší finanční historii mohou vidět „všechny“ banky. Banky Váš souhlas totiž nepotřebují. Dle § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách si mohou informace vyměňovat. A je jen na posouzení konkrétní banky, zda Vám hypotéku poskytne či nikoliv.

 11. Michaůl:

  Dobrý den možná jsem to nepročetl vše pořádně ale co se tyče CBCB nikde není dána doba po které vás vymažou z registru? Výpis mam naposledy je vše ukončeno 28.2.2011 ale byl jsem jen ručitelem. A teď mně zajímá za jakou dobu se z něj dostanu ne že bych to teď potřeboval ale nějaké plány do budoucna jsou a předpokládám že uvěr bude součásti.

  Děkuji za odpověď

  Edit admin:
  Doba pro automatický výmaz z registru CBCB je (mimo jiné) uvedena ve 3 komentáři před tím Vaším, tato lhůta činí 4 roky.

 12. Dáša:

  Dobrý den,
  prosím vás o radu. Přítel neplatil, jak měl a byla na něho vypsaná dvakrát exekuce ve stejnou dobu. Částku splatil v roce 2012. Obě exekuce byli přes GE Money Bank. Teď by rád zažádal o výmaz z registru. Posílá se to poštou, emailem, nebo osobně na pobočku? Ještě má Provident, který také zaplatil, je to tento rok, to bude moci zažádat za další tři roky, nebo může také zažádat o výmaz už teď?

  Děkuji za odpověď

  Edit admin:
  Pokud na Vašeho přítele byla uvalena exekuce kvůli půjčce u GE Money Bank, tak má pravděpodobně záznam v bankovním registru CBCB a z něj (jak již zde bylo zmíněno) nelze provést předčasný výmaz.
  Co se týče registru SOLUS, tak preferované způsoby komunikace jsou zmíněny např. v tomto komentáři.

 13. Vendy:

  Dobrý den, řeším teď zapeklitou situaci… chci si vzít úvěr ve spořitelně, ale blokuje mi to prý nějaká jiná ŽÁDOST O ÚVĚR takže mi nemůžou dát kolik chci… už jsem obvolala nekolik společností u kterých jsem žádala ale nakonec to nevyužila, ovšem tu pravou stále neznám. Je to prý žádost z minulého roku z 26.6. tak proč už to nevymazali, když od nich nic nemám??? Můžete mi prosím poradit? Předem moc děkuji

 14. Jirka:

  Dobrý den,
  díky za diskuzi. Jen by bylo dobré ještě vysvětlit rozdíl mezi sdružením SOLUS a BRKI (CBCB). Protože dle mého názoru není záznam jako záznam.
  Pro úplnost se ještě zeptám na situaci, když by klient řešil vymazání záznamu o pozdní úhradě splátky úvěru, který je uveden v CBCB.
  Tak zda je možné zažádat přímo o tento výmaz konkrétní banku či spořitelnu? Popř. i kdyby tato banka výmaz provedla, v registru CBCB to zůstane vedeno i nadále?
  Pokud správně chápu, tak v registru CBCB zůstane záznam 4 roky, ale po ukončení smluvního vztahu s danou bankou, tzn. při hypotéce s doplacením např. v roce 2016 bude klient stále figurovat v registrech až do roku 2020 bez možnosti výmazu?
  Děkuji a pěkný den

  Edit admin:
  Ano máte pravdu, není záznam jako záznam. Rozdíly mezi jednotlivými registry jsou zde zmíněny v některých komentářích. Konkrétním registrům se také věnuje článek Jak funguje registr dlužníků na našem sesterském webu.
  Chápete to správně, že záznam v registru bude až do roku 2020, ale pokud neměl klient se splacením hypotéky problém, půjde ve své podstatě o záznam pozitivní. Ostatní banky uvidí, že jde o bezproblémového (solventního) klienta. Takový záznam není na škodu, spíše naopak.
  Jinak jak zde již zaznělo, žádat o výmaz z CBCB je zbytečné, z registru CBCB nelze provést předčasný výmaz.

 15. lucie pacajova:

  Dobry den ,rada bych chtela poradit jak se dostanu ze solusu ,,dekuji

  Edit Admin:
  V článku je zmíněný obecný, ale myslím, že poměrně detailní návod.

 16. Jiří Vaněk:

  Dobrý den,

  nechal jsem si vyjet výpis z CBCB a stále mám evidovány o sesplatněném úvěru před 9 lety, od té doby tam nic není. Jak je možné, že tam zápis je i po 9 letech? Pokud jsem článek a diskuzi pochopil, můžu tedy zažádat CBCB o výmaz? A mám kontaktovat CBCB nebo GE money kde byla půjčka? Děkuji za radu.

  Edit admin:
  Devět let skutečně divné, asi bych se v GE Money Bank informoval, zda je úvěr v pořádku splacen, případně zda tam není jiný problém.

 17. Iveta B.:

  Dobrý den,
  před rokem jsem si požádala o repůjčku u Ery, vše proběhlo v pořádku. V Eře po mě chtěli potvrzení o řádném zplácení té první půjčy u České spořiteny. Dodala jsem jim ho asi 3x, pokaždé se jim to nelíbilo, že to má být jinak, Česká spořitlna mi zase nic jiného vydat nechtěla. Nakonec mi to poslední potvrzení v Eře ztratili a následně došlo ke zesplatnění půjčky. Přítel si vzal úvěr na sebe a do několika dní jsme dlužnou částku uhradili, nicméně jsem vedená v registru dlužníků. Myslíte, že v mém případě ta žádost zabere? I se zrušením všech vztahů, účtů…? Děkuji za radu

  Edit admin:
  Pokud ve Vašem případě došlo ke zesplatnění půjčky z důvodu neplacení splátek, budete pravděpodobně vedena v bankonvím registru CBCB, tady předčasný výmaz možný není.

 18. Jakub:

  Dobrý den, mám záznam v Solusu kvůli splácení kontokorentu. Kontokorent jsem splatil, nicméně stále mám záznam s dluhem 0Kč. Byl jsem tedy zrušit účet v dané bance dle návodu. Tím pádem bych měl mít splněné první dva kroky vašeho návodu. Nyní jsem sepsal žádost a jen se chce ujistit, jestli ji mám podepsanou a naskenovanou odeslat jak na mail Solusu, tak na mail dané Banky? Hádám, že by mělo stačit poslat to na klasické info maily. Předem děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Jak zde již bylo zmíněno, banky mohou uchovávat data o klientech (i bývalých) bez jejich souhlasu, žádost bych proto zaslal do SOLUSu. Mějte však na paměti, že bude vyžadováno ověření Vaší totožnosti.

 19. Iveta B.:

  nene zplátky jsem platila naprosto bez problémů, šlo jen o to, že mi ztratili ten papír potvrzující řádné splacení první půjčky, jelikož ho údajně nedostali, došlo ke sesplatnění půjčky.

  Edit admin:
  Ke zesplatnění půjčky nedojde samo o sobě, tam musí být vždy nějaký problém, nejčastěji nezaplacené splátky.

 20. Solda:

  Dobrý den, mám takový dotaz. Měl jsem dluh u O2 a Vodafonu. Oboje bylo zaplaceno. Chci se zeptat zda ten dopis o žádost výmazu ze Solusu mám poslat přímo Solusu nebo pouze operátorům (ani u jednoho nemám už žádnou smlouvu). Děkuji

  Edit admin:
  Pokud žádost píšete dle zde uvedeného vzoru, tak ji zašlete operátorům. A jak je dále uvedeno, registr dlužníků můžete o Vámi provedeném kroku informovat. Jinak v případě operátorů se záznam ze SOLUSu automaticky maže po jednom roce od uhrazení dluhu.

 21. Solda:

  Mohl by ste mi prosím poradit jakým způsobem o tom informovat solus? Mýslím co jim napsat atd. Děkuji

  Edit admin:
  Zaslat jim informaci o tom, že jste u operátorů odvolal souhlas se zpracováním údajů, tj. že o Vás nyní vedou údaje bez Vašeho souhlasu. Jako přílohu bych uvedl žádost zaslanou operátorům.
  V případě, že budete s operátorem komunikovat elektronickou formou, tak můžete SOLUS uvést jako adresáta do kopie.

 22. Marek:

  Dobrý den, jsem na solusu a mám zažádáno o insolvenci. Je možné se z registru dostat? Chtěl bych od O2 internet a díky registru to nejde. Děkuji za radu.

  Edit admin:
  S tímto nemám konkrétní zkušenost, ale z logiky věci hádám, že to bude asi problém. Nicméně, pokud by byl Váš záznam ze Solusu odstraněn, tak stále budete v insolvenci. Samotná insolvence O2 nevadí, aby Vám poskytla novou službu? Docela pochybuji.

 23. Lenulka1235:

  Dobrý den, chci se zeptat, přítel je v registru Solus, v květnu jsme žádali o výpis z registru, kde dlužil částku 0,- u dvou společností. Následně jsme napsali žádosti těmto společnostem o zrušení smluvního vztahu a odvolání souhlasu se zprac. osob. údajů. Tyto společnosti kladně odpověděli a vše zrušili. Máme se ještě obrátit na Solus nebo by už měl být vymazán? Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Pokud žádost obsahovala také odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutý třetím stranám, tak by se automaticky na Solus měly obrátit ony zúčastněné dvě společnosti.

 24. Richard:

  Dobry den,chtel bych se zeptat na jake stranky se obratit pokud chci zaslat vypis z registru dluzniku? NE SOLUS dekuji

  Edit admin:
  V tomto případě bych doporučil třeba známé cbcb.cz

 25. Kutina Dusan:

  Dobry den. Chtel bych pozadat o vymazani ze solusu. Nevim jak jsem se tam dostal a jak dlouho tam jeste budu. Dnes jsem si chtel neco koupit na splatky a rekli mi ze to nejde. Predem dekuji za kladnou odpoved. S pozdravem Kutina Dusan

  Edit admin:
  Pokud nevíte, z jakého důvodu máte záznam v Solusu, budete muset tento registr požádat o výpis. Z tohoto výpisu se dozvíte „komu a kolik dlužíte“. Bez splacení dluhu však nelze o výmaz z registru požádat. Poté již stačí postupovat podle pokynů, které uvádíme v článku.

 26. Kutina Dusan:

  Dobry den. A kde se dozvim adresu abych mohl jim napsat. Dekuji za odpoved Kutina Dusan.

  Edit admin:
  Všechny potřebné informace byste měl najít na stránkách registru, tj. solus.cz

 27. Vilda:

  Dobrý den,
  mám úvěr od CSOB, ale z důvodu pracovní neschopnosti jsem měl 3 měsíce restrukturalizaci tedy od 1.12.2013, takže se počítá prosinec, leden a únor, ale zapsali mi do BRKI ještě navíc březen a duben, ale od března už jsem zase platil, takže žádný dluh nemám. Když jsem šel žádat nyní o hypotéku, tak jsem se o tom dozvěděl a tím pádam mi byla hypotéka zamítnuta. Opravdu se píše do BRKI i restrukturalizace? Myslíte, že když doložím důvod bance, proč bylo o restrukturalizace zažádáno, že hypotéku povolí. Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  S Vaším problémem bohužel nemám zkušenost a nechci proto spekulovat. Nejrelevantnější informace Vám poskytne Vaše banka.

 28. jan král:

  Dobrý den, chtěl jsem si udělat úvěr u stavební spořitelny Raiffaisen, ale bylo mi zděleno, že mi úvěr nedají pouze s přistupitelem, že mám špatnou platební minulost. Měl sem záznam u Solus za paušál i CBCB za uver u KB. ale momentálně už jsou oba registry splacené vymazané. v cbcb jsou jen vidět předchozí žádosti u jiných bank z doby kdy jsem záznam v cbcb měl, ten zanikl 30.6.2014. Zajímá mě jaká je doba kdy jsou v registru vidět záznamy o pokusu o půjčku a do kdy nato banky nahlížejí. díky za odpověď

  Edit admin:
  Na Vaší otázku bohužel nedokáži odpovědět. Neznám interní postupy bank, vycházím pouze z veřejně dostupných informací.

 29. Kateřina Dvořáková:

  Dobrý den,

  mám záznam v SOLUSu, kde je T-mobile a KB. V obou případech dlužná částka 0,- Kč. Vymazáno bude 2015 červenec.
  Nechala jsem si dělat i výpis z CBCB a NBCB – doufám, že zkratky jsou správné. Nikde nic nedlužím, je vidět občas zpoždění splátky- den/dva. Minimálně rok je vše bez zpoždění. A žádná dlužná částka. A přiznávám, že jsem byla lempl. Teď jsem koupila starší dům (pořizovací hodnota 1.250.000,- odhad 1.500.00,-) – pořízeno z vlastních zdrojů. Chtěla jsem hypotéku na rekonstrukci (budoucí hodnota 3.000.000,- dle odhadce) a půjčit sem chtěla 1.000.000,-. Všechny banky i stavební spořitelny mě odmítly s tím, že jsem vedena jako „nežádoucí“- nejhorší stupeň. Ikdyž po předložení výpisů se všichni tvářili, že to půjde. Tři banky mě odkázaly zpět do KB (mám zde běžný účet), a že mě do registru jako „nežádoucího“ dala KB. Tak že musím tam, ať mi řeknou za co a kdy mě vymažou, abych věděla, kdy je reálné dostat hypo. V KB toto popírají a sdělit mi nic nechtějí a tváří se, že problém pro ně je SOLUS. Nemáte pro mě nějaký tip? Nechce se mi věřit, že i když sem v minulosti něco zaplatila později – teď 12 měsíců nic nedlužím, měsíční mzdu mám 35.000 čistého a závazek žádný. Děkuji moc za jakoukoli pomoc. K.

  Edit admin:
  Aktuální dlužná částka nic nevypovídá o Vaší platební morálce v historii. Po splacení dlužné částky můžete být v SOLUSu vedena až 3 roky.

 30. jirka:

  Dobrý den, mám dotaz ohledně Škofinu. Škofin dal všechny záznamy do registru CNCB, pokud u škofinu odvolám souhlas se zpacováním osobních údajů je jejich povinost odstranit i zápisy v CNCB. Solus kde byl záznam od T-mobile mám cca po 14 dnech již čistý bez zaznamů. CBCB také žádný záznam nemám ale stále zde figuruje CNCB a zde mám negativní záznam.

  Otázka je tedy pokud odvolám souhlas se zpracováním osobních údaje lze nechat provést výmaz v CNCB. Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Jelikož je CNCB nebankovní registr, tak by to teoreticky neměl být problém. Ovšem se společností Škofin musíte zároveň ukončit veškeré smluvní vztahy.Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)