CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

V návaznosti na náš poslední článek, který u vás vzbudil velký zájem pozornosti a věnoval se možnosti vymazání z registru dlužníků, poskytneme podrobnější informaci jak postupovat. Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup není univerzální a ani univerzální být nemůže. Chceme poradit především lidem, kteří jsou v registrech dlužníků neprávem, omylem nebo nedorozuměním. Například o svém dluhu nevědí, protože veškerá korespondence s upomínkami chodí na adresu, na které se již nějaký čas nezdržují.

Chceme poradit také lidem, kteří se do registru dlužníků dostali vlivem špatné komunikace například s mobilním operátorem, který je kvůli nezaplacené faktuře ve výši několika stovek nechal zapsat do registru dlužníků. Takže pokud máte skutečné dluhy nebo máte na své jméno vedeno několik úvěrových smluv, které řádně nesplácíte, uvedený postup pro vás není.

Uhraďte dlužnou částku

Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud víte, že v registru dlužníků figuruje vaše jméno, měli byste mít také informaci, jaká společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce. Pokud dlužíte pouze několik stokorun za zapomenutý telefonní účet, věříme, že jeho úhrada nebude větší problém.

Zrušte smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila

Druhým krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je rozvázání smluvního vztahu se společnosti, která vás do registru vložila. Tento krok je důležitý, protože společně s výpovědí odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti udělili při podepisování smlouvy. Samotným vypovězením smlouvy však nedojde k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto je nutné tak učit zvlášť. V závěru si uvedeme vzor.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Posledním krokem je samotné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opět ale připomínáme, že pro tento krok je nutné splnit oba předešlé kroky, tj. uhradit dlužnou částku a zrušit smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila. Tento třetí krok je tedy jakási formalita, která však výmaz z registru dlužníků urychlí. Existují totiž případy, že i po řádném uhrazení dluhu zůstávají data v registrech ještě další 3 roky. Proto po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme o tomto kroku informovat také příslušný registr dlužníků.

Vzor žádosti

Vaše Jméno Příjmení
Vaše Adresa
Vás telefon a e-mailová adresa

Název společnosti (která vás do registru vložila)
IČ společnosti
Adresa společnosti

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa (dále jen Společnost) dále nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků).

Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. S pozdravem

V …    Dne  …    podpis

Aktualizováno 4.8.2014
Registr SOLUS bude pravděpodobně vyžadovat ověření Vaší totožnosti, což můžete provést jedním z těchto způsobů:
1) dopis s úředně ověřeným podpisem;
2) zpráva elektronického pošty (nebo dopis) ověřená uvedením kódu SIN, pokud Vám byl přidělen;
3) ověření Vaší totožnosti na obchodním místě členské společnosti, která Vás do registru zařadila.

Aktualizováno 1.10.2014

Příklad z praxe I.

V rámci aktualizace uvádíme jeden praktický příklad od našeho čtenáře Jirky, který se o své zkušenosti podělil v komentářích pod článkem (např. zde, zde a zde). Jelikož víme, že všechny komentáře čte jen minimum z vás a myslíme, že právě tento je jeden z těch nejpřínosnějších, přidáváme ho přímo do článku, aby nezapadl. Jirkovi děkujeme.

Zde je můj postup jak jsem postupoval:
když jsem zjistil, že mi banka nedá úvěr, že jsem v registrech, tak jsem ihned obeslal všechny registry se žádostí o výpis, to již doporučuji udělat všem, ještě než si dají žádost o úvěr. Takže tahle sranda Vás přijde cca na 280,- Solus (přišel do 14 dnů), Expres výpis z CNCB a CBCB ten vás přijde cca 2×250,- (ten dorazil do 5 dnů, obyčejný zasílal kolega a dorazil ze 21 dnů).

Potom, co jsem zjistil, od jakých společností jsem v registrech, jsem těmto společnostem zaslal odvolání souhlasu, které je uvede zde. Pouze jsem zde na radu hodně dobrého právníka uvedl přímo z jakých registrů chci od nich záznam vymazat, dále a to je hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal:
„Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“
1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)
2) ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

Za druhé zašlete „sdělení o odvolání souhlasu a žádost o výpis po výmazu negativního zápisu a historie“.
Tímto dopisem Vám oznamuji, že dne … byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost … je povinná z Vaší databáze odstranit veškeré mé údaje, které Vám v minulosti poskytla, tímto Vás žádám o kontrolu zda výše uvedená společnost Vás informovala o této skutečnosti, že veškeré údaje které Vám o mé osobě poskytla mají být z Vaší databáze odstraněny, včetně veškeré historie platební morálky.

Dále Vás žádám, aby jste neprodleně provedly výmaz veškerých informací a zápisů, provedených společností T-Mobile Czech Republic a.s. a zaslaly nový výpis, který tyto informace již neobsahuje. Pro tento účel přikládám ověřenou žádost o výpis a kopii dopisu zaslaného na společnost … . V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte na mobilním čísle ….

Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:
ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

K tomuto dopisu přiložte kopii odvolání souhlasu (nemusí být ověřená) a vyplněnou ověřenou žádost o výpis z registrů.
V případě Solusu Vám pravděpodobně přijde do několika dnů, že negativní zápis odstranili, ale historii ne, ta by zde již neměla figurovat až po 1. následujícího měsíce a opět by Vám měl Solus napsat, že vedení historie pozbývá platnosti a veškeré záznamy byly odstraněny.

Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

Aktualizováno 11.2.2016

Příklad z praxe II.

V rámci další aktualizace přinášíme další příklad z praxe jednoho z našich čtenářů, který se o svou zkušenost podělil v komentářích pod článkem.

Jak jsem slíbil v komentáři, celý proces mám aktuálně za sebou a podělím se tedy o své zkušenosti, z nichž tu něco bylo řečeno, ale něco také ne 🙁

Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele. Postupoval jsem dle návodu v úvodu článku a byl jsem úspěšný. Kontaktoval jsem SOLUS – vymazáno, CNCB – rovněž vymazáno. CBCB nejde vymazat (ale tam nemám špatné záznamy – pro ty kteří mají, 4 roky to tam banky drží, bez možnosti odvolání).

Z běhání po SOLUSU a CNCB jsem zjistil, že i přesto, že je od 1.2.2016 novela zákona, která přesně upravuje registry, tak stejně zatím zaujímají stanovisko, jak budou postupovat – na CNCB mi přímo řekli, že prozatím budou údaje vymazávat (dle postupu v úvodu článku) a to především z důvodu, že novela zákona o ochraně spotřebitele je v rozporu s dalšími zákony, takže když by odmítli údaje vymazat, pak by postupovali v souladu se spotřebitelským zákonem, ale v rozporu s jiným (ten si nepamatuji). Takže jistá naděje tu je i po novelizaci.

K NEKALÝM PRAKTIKÁM ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

Zejména Cetelem je dost neseriózní s datem splatnosti – přímo můj příklad – vzal jsem si fotoaparát v Alze. Zde mi řekli, že den splatnosti bude 15 den v měsíci – já jim řekl, že 15 mi chodí výplata – oni, že si ten den můžu v Cetelemu změnit. Při první splátce jsem volal do Cetelemu, kde mi sdělili, že to NEJDE! Ale, že pokud do konce měsíce peníze zašlu – do žádných registrů nepůjde jakýkoliv záznam. Už mi jaksi ale neřekli, že připsání částky k úvěrovému produktu je 5 pracovních dní. Takže když zašlete částku třeba 26 v měsíci a je to pátek, už to nestihnete a částka bude připsána např. až 1. následujícího měsíce a v tu chvíli Cetelem odesílá údaj do registru. Takovýmto nedopatřením jsem tam měl asi 8 záznamů a tudíž jsem byl velice problémový…
Doporučuji všem splácet raději první splátky dvě a pak postupně s předstihem.

Novela zákona o ochraně spotřebitele je např. zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20160201#cast5

Zejména odst.(3)
Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

Výklad tohoto ustanovení je docela sporné – jak jsme si zvykli v naší zemi, co vzejde ze sněmovny – myslel jsem si, že v případě dluhu Vás poskytovatel úvěru bude muset upozornit, že v případě dluhu Vás zavede do registru, ale po opakovaném přečtení tohoto ustanovení si tím nejsem jist…

No jsem rád, že to mám celé za sebou, neboť jsem splácel jen pár dnů po splatnosti a kvůli tomu jsem mohl být potrestán 3 roky nedostáním úvěru u žádné banky. Je to opravdu nepříjemné, ale je to za mnou. Díky zde diskutujícím správci a přeji všem vše nej v roce 2016 a především pevné nervy a trpělivost při zařizování těchto zbytečně nepříjemných věcí. Mějte se tu fajnově…

170 komentářů: “Žádost o vymazání z registru dlužníků”


 1. Jarka:

  Dobrý den, prosím Vás o radu. Můj přítel v roce 2006 dlužil na Správě sociálního zabezpečení 27hal. O tom, že dluží se dozvěděl až když mu v bance zablokovali účet – exekuce. Vše řádně splatil. Tento rok 2016 si chtěl vzít úvěr, ale byl mu zamítnut z důvodu exekuce v roce 2006.
  Přitom v žádném registru není vedený jako dlužník, to už si ověřoval, vše řádně platí. Paní v bance mu řekla, že existuje registr mezi bankami, kde exekuce je pořád vidět a že není možnost jí vymazat. A že do budoucna už od žádné banky úvěr nedostane. Je to pravda? Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Ano, je pravda, že existuje bankovní registr. A zda dostane nebo nedostane úvěr, to je na posouzení každé banky. Dle mého názoru (a vlastně i tržního modelu), by to měla být spíše otázka, s jakou úrokovou sazbou úvěr dostane. Ovšem bankovní trh u nás takto zřejmě nefunguje.

 2. gespery:

  Dobrý den,
  jak jsem slíbil výše, celý proces mám aktuálně za sebou a podělím se tedy o své zkušenosti z nichž tu něco bylo řečeno, ale něco také ne 🙁
  Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele.

  No jsem rád, že to mám celé za sebou, neboť jsem splácel jen pár dnů po splatnosti a kvůli tomu jsem mohl být potrestán 3 roky nedostáním úvěru u žádné banky. Je to opravdu nepříjemné, ale je to za mnou. Díky zde diskutujícím správci a přeji všem vše nej v roce 2016 a především pevné nervy a trpělivost při zařizování těchto zbytečně nepříjemných věcí. Mějte se tu fajnově…

  Edit admin:
  Moc děkujeme za Vaší praktickou zkušenost, celý postup jsem přidal jako další aktualizaci přímo do článku, aby byly tyto informace lépe dostupné pro všechny (nejen pro ty co trpělivě pročítají celou diskuzi).

 3. Michal:

  Ahoj momentalne taky resim vymaz z registru a moc dobre nechapu pri rozesilani dopisu se zadosti o vymaz kde v navodu stoji“hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal:
  „Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“
  1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)
  2) ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7″
  S ověřením dopisu je vše v pohodě jen me zajímá jestli mám přiložit k žádosti i nějakou kopii dopisu nebo jen štaci do žádosti napsat víše zminene ze se dava na vedomi z jakých registrů chci vymazat,díky za odpověď Michal

  Edit admin:
  Uvádíte příklad z praxe, o který se s námi podělil jeden ze čtenářů. Příklad jsme prakticky citovali, další detaily bohužel nemáme.

 4. Tom:

  Dobrý den,
  po podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů u společnosti Cetelem, kde je v dodatku uvedeno „…uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků…“ mi asi nezbývá nic jiného, než si 3 roky počkat a pak si ověřit vymazané záznamy v registrech? A nebo se můžu hned po splnění závazků odvolat a vyžadovat okamžité smazání ze Solusu či CNCB? Děkuji za odpověď.

  Edit admin:
  Od 1.2.2016 nepotřebují registry dlužníků Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

 5. slvr:

  30.3.2016 – zde zmíněná metoda již není efektivní / funkční, solus mi natvrdo odepsal, že podle zákona již můj souhlas nepotřebují a že záznam bude vymazán až rok po splacení dlužné částky.

  Edit admin:
  Ano, již jsme to zde několikrát zmiňovali.

 6. Pavel:

  Zdravím
  Pro pár pozdě zaplacených splátek jsem se dostal do SOLUSU.
  Tento úvěr byl mnou uhrazen 12/2013 a od té doby jsem stále v registru. Společnost jsem vyzval s odvoláním používání osobních údajů o vymazání z registru. Má osoba ale stále v solusu figuruje od této spločnosti. Mám napsat na solus o prověření? Poradte.
  Děkuji

  Edit admin:
  Od 1.1.2016 je v platnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, nyní již registr dlužníků nepotřebuje k evidenci osob jejich souhlas. Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků jsme rozebrali v tomto článku. Z toho co uvádíte, by Váš záznam v registru měl být do 12/2016.

 7. Nedbalka:

  Dobrý den, prvně Vám chci poděkovat za tento web plný rad a nástrojů k úspěšnému výmazu v registrech. Právě se do tohoto procesu pouštím. Budu kontaktovat všechny tři, neb všude máme něco, i když starého.
  1) pochopila jsem správně, že má smysl tento postup aplikovat i na CBCB, pokud je závazek již dávno doplacen, ale neuplynula doba 4 let od doplacení?
  2) u jedné banky máme v současné době jeden aktivní produkt, ale asi 4 staré doplacené vyřešené, které nicméně chci nechat vymazat. lze odvolat souhlas pouze u těch starých konkrétních smluv a zažádat, aby osobní údaje stáhli pouze u těch konkrétních smluv, které budu blíže specifikovat? Nebo to nelze a je skutečně potřeba mít u daného ústavu naprosto vše ukončeno?
  Jde mi o to zda to vůbec zkoušet, když je toho víc. toto jsem z vašich příspěvků zde bohužel nevyčetla.
  Moc děkuji za odpověd, Martina

  Edit Admin:
  Dobrý den, děkujeme za pochvalu.
  add1) Registr CBCB nepotřebuje Váš souhlas ke zpracování osobních údajů k tomu, aby o Vás mohl data uchovávat. Zde žádost o výmaz příliš šancí na úspěch nemá.
  add2) Souhlas se zpracováním osobních údajů nelze konkretizovat na jednotlivé smlouvy. Navíc i v případě bank platí, že nepotřebují Váš souhlas ke zpracování osobních údajů k tomu, aby o Vás mohla data uchovávat.

  Asi jsem Vás tedy příliš nepotěšil. Zmíněný postup se týkal především nebankovních registrů, jako je například Solus. Navíc nyní po novele zákona o ochraně spotřebitele pravděpodobně nepotřebují Váš souhlas ani nebankovní registry.

 8. Katka:

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit společnost T-Mobile mi poslala dopis,kde stojí v poslední větě, že k vymazání osobních údajů přistoupili. Ale když jsem si to ověřovala přes sms, bylo tam 0 kc T-Mobile, to znamená, že mně nevymazali… prosím jak mám dále postupovat.
  Děkuji za radu

 9. Bětka:

  Dobrý den. Mám takovou prosbu. Vůbec tomu nerozumím. Nebo bych spíše potřebovala poradit. Chtěla bych zažádat o výmaz z registru neplatičů. Nechala jsem si poslat ze Solusu výpis kde mi byl poslaný výpis, kde jsem uvedena u jedné společnosti. Ted jsem právě poslala dopis na tu společnost kde žádám o vyřazení osobních údajů z databáze. Ted tedy čekám na vyjádření. Můžete mi prosím poradit jak mám dál postupovat? Děkuji za odpověď Bětka

  Edit Admin:
  Prakticky můžete jen čekat, zda Vaší žádosti vyhoví. Již loni v lednu totiž vstoupila v platnost novela zákona, která toto upravuje. Podrobněji viz předchozí komentáře, např. zde.

 10. Jitka:

  Dobrý den v listopadu 2016 jsem žádala o hypotéku, byla zamítnuta kvůli registru..O dluhu jsem nevěděla. Nechala jsem si poslat výpisy z CBCB a Solusu. Solus čistý. CBCB 1000.- dluh u GE money z roku 2008. Kontaktovala jsem GE money. Opravdu dluh 1000.- hned v prosinci 2016 jsem uhradila. Co teď jak postupovat o výmaz. Potřebuji hypotéku. Děkuji za rady. Jitka

  Edit admin:
  Dobrý den Jitko, u registru CBCB nejde o předčasný výmaz požádat. Váš záznam bude v registru ještě 4 roky. Podrobněji v článku: Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků.

 11. Bětka:

  Dobrý den.V nedávné době jsem Vám psala o radu.Přesně podle vaší přílohy jsem postupovala.Kontaktovala jsem písemně Solus o výpis,který mi přišel,že jsem měla pohledávku u Essoxu.Kde je uvedeno,že jsem vše uhradila tj.O kč.Dále jsem poslala tedy dopis na Essox,kde žádám o výmaz se zpracováním osobních údajů a výmaz ze Solusu.Kde mne tato společnost zařadila.Prosím tedy o radu jak dále.Poslali mi tento dopis s vyjádřením,kterému nerozumím a nevím jak dále pokračovat.

  Věc: odvolání souhlasu se zpracováním osobních údájů a výmaz z registru Solusu

  Vážená paní *******
  Byla nám doručena Vaše korespondence,ve které uvádíte,že odvoláváte souhlas s předáním Vašich osobních údajů sdružením Solus,zájmovému sdružení právnických osob,a se zpracováním Vašich osobních údajů sdružením Solus.

  Dovolujeme si Vás informovat,že podle čl.II odst.3 zákona č.378/205 Sb. § 20z zákona č.634/19992 Sb., ve znění předpisů není pro zpracování osobních údajů v databázi sloužících k posouzení bonity a důvěryhodnosti,jakou jsou registry sdružení Solus,ani pro předání osobních údajů do takových databází,potřeba souhlas subjektů údajů.Odvolání takovéto je tedy nadále bezpředmětné.

  Pokud se domníváte,že došlo k porušení některé povinnosti při zpracování osobních údajů stanovené zákonem,zejména že sdružení Solus zpracovává osobní údaje nesprávné nebo nepřesné,máte právo se obrátit na sdružení Solus(www.solus.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů v registru NRKI byl odvolán,záznamy byli vymazány.

  Ve vztahu ke zpracováním osobních údajů o Vaši osobě si Vás dovolujeme informovat,že Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů akceptujeme.Osobní údaje jsou společností dále zpracovány v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákon č.101/2000Sb., o ochraně účely stanovené tímto,příp.zvláštním zákone ( např.z.č.253/2008Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financováním terorismu,v platném znění). Z tohoto důvodu není možné,aby byly informace o Vaší osobě před lhůtou stanovenou zákonem zlikvidovány apod.

  Dále bereme na vědomí odvolání souhlasu z Vaší strany ve věci nabízení obchodu a služeb ze strany naší společnosti resp. ve věci zpracováním Vašich osobních údajů za účelem nabízení a obchodů služeb.

  Výmaz z databáze společnosti Solus je možný po úhradě veškerých pohledávek,to znamená i pohledávek před splatností a dále můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů pro potřeby sdružením Solus (potažmo k výmazu z databáze Solus může dojít) až po uplynutí tří let ode dne Vaší poslední úhrady dle Obchodních podmínek k Vaší úvěrové smlouvě.

  Současně si Vás dovoluji informovat,že ve Vašem případě se ve společné databázi sdružení Solus nachází v tuto chvíli výhradně informace,že jste veškeré své dlužné závazky(závazky po splatnosti) v plném rozsahu vyrovnala.

  Tak takto mi přišel dopis.Ze kterého nedokážu nic vyčíst.Jsem zoufalá .Prosím o pomoc jak dále postupovat.Moc Vám Děkuji

  Edit admin:
  Dobrý den, již prvním komentáři jsme Vám odpovídali, že po novele zákona o ochraně spotřebitele registr dlužníků nepotřebuje k evidenci osob jejich souhlas. Na předčasné vymazání Vašeho záznamu tak nyní nemáte žádné páky. Jak dlouho bude Váš záznam v registru dlužníků se dozvíte z článku Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků.

 12. Martina:

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, když u Cetelemu udělali chybu a dluh někoho jiného připsali na mé jméno a díky tomu mám záznam v Solusu, mám šanci se nechat smazat z registru?
  Děkuji za odpověď

  Edit admin:
  Pokud máte záznam v registru z důvodu zmiňované chyby, vidím Vaše šance na výmaz jako logické a velmi vysoké. Určitě oslovte se žádostí Cetelem, měl by vše zařídit.

 13. Martina:

  Cetelem svoji chybu neuznal a pro klid jsem ten dluh doplatila ze svého. Řekli mi, že si mám zažádat na solus o vymazání. Takže mám urgovat na cetelemu o vymazání.
  Děkuji

 14. Jakub:

  Dobry den dostal jsem se do databaze cbcb. Podle me nepravem byl jsem pozadu s platbou cca 700 o 5 dni. I kdyz jsme na zacatku mesice posilal 2000. Jedna se o splaceni kreditni karty u spolecnosti Kb je mozne se nejak s registru dostat banka me posila na spolecnost cbcb a cbcb me za se posila do kb. Nechapu to dekuji za odpoved.

 15. Renáta:

  potřebuji vymazat z registru dlužníku od Ge money bang, T-Mobile

 16. Jirka:

  Dobry den,
  zistil som,ze ma Ceska Sporitelna dala do databaze dlznikov v BRKI. Dovod 11 dni opozdene zaplatenie poistenia uveru a to 536 Kc. Dlh bol hned po zisteni uhradeny ale som tam. Ako mozem postupovat aby ma vymazali? Dakujem Jirka

  Edit admin:
  Jak je uvedeno v komentářích výše – nyní již nelze požádat o předčasný výmaz.

 17. Karel:

  zdraví.. mám jeden problém, jsem v registru dlužníků i když už mám vše zaplacen dlouho ale stále jsem tam tak bych potřeboval poradit jak ba mě vymazaly z registru. Nejde my vyplnit tady formulář a nemám tiskárnu jak bych si ho vytiskl.poradte kde je tu ten správný formulář…děkuji

  Edit admin:
  Prosím viz předchozí komentáře.

 18. Michal:

  Dobrý den,
  Chci se zeptat jak je to s vymazanim z registru dlužníků skončila mi iinsolvence po uspokojení 100% lze se nechat vymazat?… děkuji

 19. Renata Grundzova:

  Dobry den.JSEM S MANZELEM 4 ROKY PO INSOLVENCI PO USPOKOJENI 100 PROCENT A CHTELI BYCHOM VYMAZ S BANKOVNICH REGISTRU.dekuji

 20. Simona Vlášková:

  Dobrý den, chtěli bychom s manželem koupit družstevní byt a tudíž si vzít úvěr. Manžel měl v dávné minulosti dluhy, které jsme všechny ze 100% svépomocí uhradili a to již před několika lety. Měl tudíž záznam v SOLUSU a také BRKI, NRKI. Ze Solusu jsme si nechali poslat zprávu, zda je tam ještě veden a odepsali nám, že ke dni 17.10. 2017 již není veden žádný záznam o dluhu, tudíž by to mělo být v pořádku. Ze zbylých registrů cbcbjsme si nechali zaslat výpis, kde je uveden poslední zesplatněný záznam a to datum nejhoršího statusu 31.10.2015. Tudíž 31.10.2019 by měl být manžel smazán. Odeslali mi tuto odpověď také na e-mail. Já, jako manželka nikdy v žádném registru vedena nebyla a i když nějaké drobnost máme na splátky, vždy včas a pravidelně splácíme. Naše příjmy jsou cca 50-60000,-Kč měsíčně. Dluh v bance mám na sebe na 440 000,-Kč (také pravidelně splácím), Helo bank chybí doplatit 11000,-(pravidelně splácím), Cofidis zbývá doplatit 17000,-(pravidelně splácím). Jinak nikde nic nemáme. Náklady na nájemní bydlení činní 14500,-Kč měsíčně včetně všech energií, máme 1 dítě do 15 let. Je prosím reální možnost požádat o úvěr na družstevní byt a šance ho získat? Jednalo by se o částku 1 350 000,-Kč. Je lepší, abych žádala já s 18000,- příjmem, ale půjčka je na mě. Nebo by měl žádat raději manžel ten má příjem jako řidič kamionu cca 35000.- + 15000,- diety, které lze doložit výpisem z banky z eurového účtu, ale manžel nyní bude pro banku vzhledem k minulosti prý neustále s černým puntíkem? Děkuji za pochopení a odpověď.S pozdravem Vlášková

  Edit admin:
  Doporučuji využít na webu banky hypotéční kalkulačku. Ta Vám naznačí, zda máte dostatečný příjem na to, žádat o půjčku sama. Ale obávám se, že vzhledem k Vašemu příjmu, výši aktuálního dluhu, uvažovanému úvěru, vyživovací povinnosti, atd.., nebude Váš současný příjem dostatečný.
  Ze své pozici nedokáži posoudit jak moc černý puntík Váš manžel má (jak velké problémy se splácením v minulosti měl), ale pokud budete o úvěr žádat společně, tak Vám jeho současný nezanedbatelný příjem může v získání úvěru velmi pomoci.Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)