CoolPůjčka.cz

CoolPůjčka.cz

průvodce bezpečnou půjčkou a světem financí

Již minulý rok jsme psali článek o tom, že nový občanský zákoník výrazně omezí lichvu. Do oblasti půjček však nový občanský zákoník přináší i další změny. Probereme si ty zásadní, na které je potřeba dávat zvýšený pozor a které již od prvního ledna 2014 nabyli účinnosti.

Dluhy lze vymáhat až 10 let

Jedna z hlavních změn se týká promlčení dluhu. Jistou promlčecí lhůtu u pohledávky stanovoval i starý občanský zákoník, nový občanský zákoník však pravidla v tomto směru upravuje spíše ve prospěch věřitele. Zatímco dosud bylo nutné písemné prohlášení o uznání dluhu, nově se jím stává pouhé zaplacení úroků z pohledávky nebo za určitých okolností jen části pohledávky.

Pokud tedy věřiteli zašlete (zaplatíte) byť jen symbolickou částku (např. jednu korunu) v souvislosti s vaším závazkem, dáváte věřiteli automaticky uznání dluhu a on tak může váš dluh u soudu zažalovat v následujících deseti letech. Tato lhůta 10ti let se tak automaticky posouvá každou splátkou.

Úroky z úroků

I když nový občanský zákoník nově stanovuje maximální úrokovou sazbu respektive znaky pro lichvářský úrok, umožňuje věřitelům nově také úročení úroků u spotřebitelských smluv (tj. u běžných úvěrů a půjček jak je známe). Jde prakticky o novou formu sankce při porušení povinnosti splácet.

V této souvislosti určuje nový zákoník také pořadí splátek dluhu: nejprve jsou ze splátky hrazeny náklady spojené s vymáháním dluhu, poté úroky z prodlení, následují úroky dohodnuté smlouvou a teprve v poslední řadě je splácena jistina (tj. samotný dluh).

Při pozdním nebo nedostatečným splácením dluhu se nově může úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky.

Tuto novinku můžeme označit jako revoluční, v obchodním styku se sice úroky z úroků již nějaký čas aplikují, ale u běžných spotřebitelských smluv jde o novinku, která může splácení dluhů výrazně prodražit.

Výprosa, výpůjčka, zápůjčka

Měli bychom se krátce zmínit také o nových pojmech, kterými jsou výprosa, výpůjčka a zápůjčka. První dva pojmy se týkají především zapůjčování věcí. V případě výprosy jde o zcela neformální činnost, kdy si například od souseda půjčíte pilu. Naopak výpůjčka je vždy podložena smlouvou, ale pozor stále se však jedná o bezplatné užívání zapůjčeného předmětu. Podstata zápůjčky se od současné půjčky příliš neliší.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)